Raportointitiedote 29.6.2023 – 30/2023

EBAn DPM 3.3 käyttöön 31.12.2023 tiedoista | EBA

Euroopan pankkivalvontaviranomainen (EBA) on julkaissut ensimmäisen vaiheen (Phase 1) viranomaisraportoinnissa käytettävästä DPM 3.3 -versiosta sisältäen XBRL-taksonomian sekä validointisäännöt. Muutokset vaikuttavat luottolaitosten, sijoituspalveluyritysten, rahastoyhtiöiden ja toimiluvallisten vaihtoehtorahastojen hoitajien raportointiin.


Merkittävimmät muutokset

Pilari 3 -tietojen data hub -projekti käynnistyy

Projektin pilottivaiheeseen osallistuu raportoijia vapaaehtoispohjalta. Projektin etenemisestä tiedotetaan tarkemmin tulevien DPM-julkaisujen yhteydessä.

ESG tietojen raportointi XBRL-muodossa

ESG-tietojen (Environmental, Social ja Government) raportointi on integroitu DPM:ään ja taksonomiaan. XBRL-muotoinen raportointi alkaa ajankohdan 31.12.2023 tiedoista ad hoc -muotoisena ja koskee merkittäviä luottolaitoksia. Ad hoc -raportointiin kuuluvat tiedot vastaavat sisällöltään Pilari 3:n ESG-raportointia.

CRR 3:n voimaantultua ESG-raportointi laajenee koskemaan myös muita luottolaitoksia.

Muut muutokset

Valvontavertailua (Benchmarking) koskevan ITS:n muutokset, mukaan lukien IFRS9-benchmarking-harjoituksen laajentaminen suuriin maksukyvyttömyyssalkkuihin, uudet markkinariskimallit maksukyvyttömyysriskiä ja jäännösriskin lisäystä varten sekä muut pienet päivitykset ja korjaukset.

Väliyhtiöinä toimivien EU-emoyritysten (IPU) kynnysvalvontamallien integrointi DPM- ja XBRL-taksonomioihin on toteutettu DPM 3.3 -versioon. Suomessa ei ole tällä hetkellä kyseisiä toimijoita.

Rahoitustaseen korkoriskin (IRRBB) raportointia koskevista muutoksista tiedotetaan erillisellä tiedotteella.

DPM-kyselytyökalu on myös päivitetty vastaamaan nykyistä julkaisua.

DPM:n on tehty pieniä muutoksia ja validointisääntöihin on tullut muutoksia hyväksytyn ITS:n mukaisesti.

Lisätietoa ITS-raportointia koskevasta XBRL-taksonomiasta ja DPM-mallista on saatavilla EBAn verkkosivuilta.

  • Yhteydenotot ensisijaisesti Finanssivalvonnan raportoijan portaalin kautta
  • EBAn ITS-raportointiin liittyvät tekniset kysymykset ja tulkintakysymykset (XBRL/XML): EBAReportingHelpdesk(at)fiva.fi – poistuu käytöstä kesäkuun 2023 lopussa