Raportointitiedote 10.11.2022 – 34/2022

Päivitetyt RA-tiedonkeruun työkirjat ja ohjeet julkaistu | Kansallinen raportointi (Virati)

Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskejä ja kontrolleja koskevan raportoinnin (RA, Riskiarviokysely) päivitetyt tiedonkeruusovellus ja työkirjat ovat ladattavissa Jakelupalvelussa. Kerättävän tiedon raportointiajankohta on 31.12.2022 ja raportoinnin määräaika Finanssivalvontaan on 28.2.2023.

Finanssivalvonta on lisännyt tilitietopalvelun tarjoajat RA-tiedonkeruun raportoivien ryhmien joukkoon.

Niiden raportoijien, joilla ei ole ollut toimintaa vuoden 2022 aikana tai, joilla ei ole rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä säädetyn lain 3 luvun 2 pykälässä tarkoitettuja tunnistettavia asiakkaita, on lähetettävä nollaraportti.

Muutokset:

Tuntemistietojen päivitys -kysymykset

Verotuksellinen asuinvaltio/kotipaikka/pääasiallinen liiketoimintapaikka -kysymykset

Tuotteet ja palvelut, uudet kysymykset

 • Tarjotaanko asiakkaille valuutanvaihtopalveluita? (luottolaitokset, maksupalveluntarjoajat ja rahanvälittäjät)
  Vastaaja ilmoittaa, tarjoaako se valuutanvaihtopalveluita.
 • Tarjotaanko asiakkaille tallelokeropalveluita? (luottolaitokset)
  Vastaaja ilmoittaa, tarjoaako se asiakkailleen tallelokeropalveluita.
 • Tarjotaanko asiakkaille maksupalveluun liittyviä luottoja? (maksupalveluntarjoajat)
  Vastaaja ilmoittaa, tarjoaako se maksupalveluun liittyviä luottoja

Toiminnan organisointi ja toimintaperiaatteet, uusi kysymys

 • Onko yhtiön sisällä riippumaton kanava, jonka kautta sen palveluksessa olevat ja asiamiehet voivat ilmoittaa rahanpesusääntelyn epäillystä rikkomisesta?
  Vastaaja ilmoittaa, onko yhtiön sisällä riippumaton kanava, jonka kautta sen palveluksessa olevat ja asiamiehet voivat ilmoittaa rahanpesulain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten epäillystä rikkomisesta. Rahanpesulain 7 luvun 8 pykälässä säädetään rikkomusepäilystä ilmoittamisesta.

Asiakkaan tuntemismenetelmät, poistuva kysymys

 • 810 Henkilöllisyyden ensitodentamiseen hyväksytyt asiakirjat ja todentamisen yhteydessä käytettävät menetelmät

Asiakkaan tuntemismenetelmät, uudet kysymykset

 • Henkilöllisyyden ensitodentamisessa käytettävät menetelmät
  Vastaaja ilmoittaa, mitä henkilöllisyyden todentamismenetelmiä se käyttää todentaessaan rahanpesulain 3 luvun 2 pykälän 1 ja 3 momentin tarkoittamalla tavalla asiakkaansa tai asiakkaan edustajan henkilöllisyyden ensimmäistä kertaa. Vahvalla sähköisellä tunnistusmenetelmällä ja muulla sähköisellä menetelmällä tarkoitetaan rahanpesulain 3 luvun 11 §:n 3-kohdassa tarkoitettuja menetelmiä.
 • Henkilöllisyyden ensitodentamiseen hyväksytyt asiakirjat
  Vastaaja ilmoittaa, mitä henkilöllisyyden todentamisasiakirjoja se hyväksyy todentaessaan rahanpesulain 3 luvun 2 pykälän 1 ja 3 momentin tarkoittamalla tavalla asiakkaansa tai asiakkaan edustajan henkilöllisyyden ensimmäistä kertaa. Tunnisteella/varmenteella tarkoitetaan rahanpesulain 3 luvun 11 §:n 3-kohdan mukaista vahvaa sähköistä tunnistusta.

Lisäksi seuraavia kysymyksiä on tarkennettu

 • 820,1100 (kaikki raportoijat)
 • 465-510 (rahanvälittäjät)
 • 675, 678, 682 (sijoituspalvelut, rahastoyhtiöt, vaihtoehtorahaston hoitajat)

Täytäthän Tiedoista vastaavan yhteystiedot -kohtaan sen henkilön yhteystiedot, joka raportoijan puolella toimii yhteyshenkilönä.

Lisätietoja antaa

 • Raportin sisältöä koskevat kysymykset:
  ulla-maija.kaivola(at)finanssivalvonta.fi
 • Virati-raportointiin liittyvät kysymykset:
  VIRATIhelpdesk(at)fiva.fi

Lisätietoja Finanssivalvonnan verkkopalvelussa