Raportointitiedote 14.7.2022 – 15/2022

RA-tiedonkeruussa muutoksia | Kansallinen raportointi (Virati)

Finanssivalvonta lisää tilitietopalvelun tarjoajat RA-tiedonkeruun raportoivien ryhmien joukkoon 1.1.2023 alkaen. Yhtiöille on lähetetty erikseen tiedote raportointivelvollisuudesta.

RA-tiedonkeruun seuraavaan versioon päivitetään uusia kysymyksiä ja tehdään joitakin pienempiä muutoksia sekä korjauksia (muutokset ilmoitetaan myöhemmin raportointitiedotteessa). Muutokset, jotka vaativat kaikilta raportoijilta toimenpiteitä ovat

Tuntemistietojen päivitys:

Poistuvat kysymykset:

 • 790: Kuinka suuri osuus (%) korkean riskin asiakkaiden tuntemistiedoista on päivitetty raportointivuoden aikana?
 • 800: Kuinka suuri osuus (%) normaalin riskin asiakkaiden tuntemistiedoista on päivitetty raportointivuoden tai sitä edeltäneen vuoden aikana?

Uudet kysymykset:

 • Korkean riskin asiakkaat, joiden tuntemistietoja ei ole päivitetty raportointivuonna (kpl).
  • Vastaaja ilmoittaa niiden henkilöasiakkaiden lukumäärän, jotka vastaaja on luokitellut korkean riskin luokkaan ja joiden tuntemistietoja ei ole päivitetty raportointivuonna. Päivittämisellä tarkoitetaan toimenpiteitä, joilla varmistetaan asiakastietojen ajantasaisuus ja olennaisuus.
 • Asiakkaat, joiden tuntemistietoja ei ole päivitetty raportointivuonna, tai sitä edeltäneiden viiden vuoden aikana (kpl, sis. kaikki riskiluokat)
  • Vastaaja ilmoittaa henkilöasiakkaiden lukumäärän, joiden tuntemistietoja ei ole päivitetty raportointivuonna, tai sitä edeltäneiden viiden vuoden aikana. Päivittämisellä tarkoitetaan toimenpiteitä, joilla varmistetaan asiakastietojen ajantasaisuus ja olennaisuus.

 

 • Korkean riskin asiakkaat, joiden tuntemistietoja ei ole päivitetty raportointivuonna (kpl).
  • Vastaaja ilmoittaa niiden yritys- ja yhteisöasiakkaiden lukumäärän, jotka vastaaja on luokitellut korkean riskin luokkaan ja joiden tuntemistietoja ei ole päivitetty raportointivuonna. Päivittämisellä tarkoitetaan toimenpiteitä, joilla varmistetaan asiakastietojen ajantasaisuus ja olennaisuus.
 • Asiakkaat, joiden tuntemistietoja ei ole päivitetty raportointivuonna, tai sitä edeltäneiden viiden vuoden aikana (kpl, sis. kaikki riskiluokat)
  • Vastaaja ilmoittaa yritys- ja yhteisöasiakkaiden lukumäärän, joiden tuntemistietoja ei ole päivitetty raportointivuonna tai sitä edeltäneiden viiden vuoden aikana. Päivittämisellä tarkoitetaan toimenpiteitä, joilla varmistetaan asiakastietojen ajantasaisuus ja olennaisuus.

 

Verotuksellinen asuinvaltio/kotipaikka/pääasiallinen liiketoimintapaikka:

Kysymykset (120, 125, 130, 132, 134, 136, 240, 250, 252, 254) on päivitetty vastamaan verottajan termistöä ja kysymyksiin on lisätty vaihtoehto, jos raportoija ei ole FATCA/CRS ja DAC2 -raportointivelvollinen. Kaikille raportoijille on kysymys yritys- ja yhteisöasiakkaiden Suomessa sijaitsevasta verotuksen asuinvaltiosta tai osoitteesta uusi. Rahanvälittäjille ovat kaikki alla mainitut kysymykset uusia.

 • Asiakkaat, joiden verotuksen asuinvaltio on Suomi/vakituinen osoite on Suomessa (kpl)
  • Vastaaja ilmoittaa niiden henkilöasiakkaiden lukumäärän, joiden verotuksen asuinvaltio on Suomi. Verotuksen asuinvaltiot selvitetään osana kansainvälisten verotietojen vaihtoa koskeviin sopimuksiin liittyvien velvoitteiden täyttämistä (FATCA/CRS ja DAC2). Jos vastaaja ei ole raportointivelvollinen edellä mainituissa tietojenvaihdoissa, vastaaja ilmoittaa niiden henkilöasiakkaiden lukumäärän, joiden vakituinen osoite on Suomessa.
 • Asiakkaat, joiden verotuksen asuinvaltio/vakituinen osoite on EU/EEA alueella (pl. Suomi)
  • Vastaaja ilmoittaa niiden henkilöasiakkaiden lukumäärän, joiden verotuksen asuinvaltio on EU/EEA alueella (pl. Suomi). Verotuksen asuinvaltiot selvitetään osana kansainvälisten verotietojen vaihtoa koskeviin sopimuksiin liittyvien velvoitteiden täyttämistä (FATCA/CRS ja DAC2). Jos vastaaja ei ole raportointivelvollinen edellä mainituissa tietojenvaihdoissa, vastaaja ilmoittaa niiden henkilöasiakkaiden lukumäärän, joiden vakituinen osoite on EU/ETA alueella (pl. Suomi).
 • Asiakkaat, joiden verotuksen asuinvaltio/vakituinen osoite on EU/EEA ulkopuolella
  • Vastaaja ilmoittaa niiden henkilöasiakkaiden lukumäärän, joiden verotuksen asuinvaltio on EU/EEA alueen ulkopuolella. Verotuksen asuinvaltiot selvitetään osana kansainvälisten verotietojen vaihtoa koskeviin sopimuksiin liittyvien velvoitteiden täyttämistä (FATCA/CRS ja DAC2). Jos vastaaja ei ole raportointivelvollinen edellä mainituissa tietojenvaihdoissa, vastaaja ilmoittaa niiden henkilöasiakkaiden lukumäärän, joiden vakituinen osoite on EU/EEA alueen ulkopuolella.

 

 • Asiakkaat, joiden verotuksen asuinvaltio/kotipaikan osoite/pääasiallisen liiketoimintapaikan osoite sijaitsee Suomessa
  • Vastaaja ilmoittaa niiden yritys- ja yhteisöasiakkaiden määrän lukumäärän, joiden verotuksen asuinvaltio on Suomi. Verotuksen asuinvaltiot selvitetään osana kansainvälisten verotietojen vaihtoa koskeviin sopimuksiin liittyvien velvoitteiden täyttämistä (FATCA/CRS ja DAC2). Jos vastaaja ei ole raportointivelvollinen edellä mainituissa tietojenvaihdoissa, vastaaja ilmoittaa niiden yritys- ja yhteisöasiakkaiden määrän, joiden rahanpesulain 3 luvun 3 §:n 2 momentin 3 kohdan mukainen kotipaikan ja/tai pääasiallisen liiketoimintapaikan osoite sijaitsee Suomessa.
 • Asiakkaat, joiden verotuksen asuinvaltio/kotipaikan osoite/pääasiallisen liiketoimintapaikan osoite sijaitsee EU/EEA alueella (pl. Suomi)
  • Vastaaja ilmoittaa niiden yritys- ja yhteisöasiakkaiden määrän lukumäärän, joiden verotuksen asuinvaltio on EU/EEA alueella (pl. Suomi). Verotuksen asuinvaltiot selvitetään osana kansainvälisten verotietojen vaihtoa koskeviin sopimuksiin liittyvien velvoitteiden täyttämistä (FATCA/CRS ja DAC2). Jos vastaaja ei ole raportointivelvollinen edellä mainituissa tietojenvaihdoissa, vastaaja ilmoittaa niiden yritys- ja yhteisöasiakkaiden määrän, joiden rahanpesulain 3 luvun 3 §:n 2 momentin 3 kohdan mukainen kotipaikan ja/tai pääasiallisen liiketoimintapaikan osoite sijaitsee EU/EEA alueella (pl. Suomi).
 • Asiakkaat, joiden verotuksen asuinvaltio/kotipaikan osoite/pääasiallisen liiketoimintapaikan osoite sijaitsee EU/EEA alueen ulkopuolella.
  • Vastaaja ilmoittaa niiden yritys- ja yhteisöasiakkaiden määrän lukumäärän, joiden verotuksen asuinvaltio on EU/EEA alueen ulkopuolella. Verotuksen asuinvaltiot selvitetään osana kansainvälisten verotietojen vaihtoa koskeviin sopimuksiin liittyvien velvoitteiden täyttämistä (FATCA/CRS ja DAC2). Jos vastaaja ei ole raportointivelvollinen edellä mainituissa tietojenvaihdoissa, vastaaja ilmoittaa niiden yritys- ja yhteisöasiakkaiden määrän, joiden rahanpesulain 3 luvun 3 §:n 2 momentin 3 kohdan mukainen kotipaikan ja/tai pääasiallisen liiketoimintapaikan osoite sijaitsee EU/EEA alueen ulkopuolella.

 

RA-tiedonkeruun uusi versio julkaistaan marraskuussa 2022 ja siitä ilmoitetaan erikseen Finanssivalvonnan raportointitiedotteissa. Kerättävän tiedon raportointiajankohta on 31.12.2022 ja raportoinnin määräaika Finanssivalvontaan on 28.2.2023.

Lisätietoja antaa

 • Raportin sisältöä koskevat kysymykset: ulla-maija.kaivola(at)finanssivalvonta.fi
 • Virati-raportointiin liittyvät kysymykset: VIRATIhelpdesk(at)fiva.fi

Lisätietoja Finanssivalvonnan verkkopalvelussa