Raportointitiedote 19.12.2018 – 45/2018

Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskejä ja kontrolleja koskeva (RA) tiedonkeruusovellus ja työkirjat ladattavissa Jakelu-palvelusta | Kansallinen raportointi (Virati)

Jakelu-palvelussa on julkaistu rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskejä ja kontrolleja koskeva tiedonkeruusovellus ja työkirjat.

Kerättävän tiedon ajankohta on 31.12.2018. Raportoinnin määräaika on 31.3.2019.

Tiedonkeruu koskee seuraavia valvottavaryhmiä:

  • Luottolaitokset (tiedonantajatasot: 201, 210, 221, 222)
  • Toimiluvalliset maksulaitokset ja rekisteröidyt maksupalveluntarjoajat (258, 259)
  • Sijoituspalveluyritykset, rahastoyhtiöt (UCITS) ja vaihtoehtorahastojen hoitajat (AIFM) (232, 235, 240, 245, 246, 247, 250, 252, 253, 350, 351, 352, 353, 354, 371, 373, 381, 382, 384, 385, 391, 395, 397)
  • Henkivakuutusyhtiöt (410)

Toimiluvalliset maksulaitosten ja rekisteröityjen maksupalveluntarjoajien valittavissa on kaksi eri työkirjaa. Ne, jotka tarjoavat vain rahanvälityspalvelua, käyttävät työkirjaa RA03 ja muut maksupalveluja tarjoavat käyttävät työkirjaa RA02.

Lisätietoa raportoinnista: Fivan valvottavatiedote 54/2018 ja VIRATIhelpdesk(at)fiva.fi.