Raportointitiedote 19.12.2018 – 45/2018

Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskejä ja kontrolleja koskeva (RA) tiedonkeruusovellus ja työkirjat ladattavissa Jakelu-palvelusta | Kansallinen raportointi (Virati)

Jakelu-palvelussa on julkaistu rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskejä ja kontrolleja koskeva tiedonkeruusovellus ja työkirjat.

Kerättävän tiedon ajankohta on 31.12.2018. Raportoinnin määräaika on 31.3.2019.

Tiedonkeruu koskee seuraavia valvottavaryhmiä:

  • Luottolaitokset (tiedonantajatasot: 201, 210, 221, 222)
  • Toimiluvalliset maksulaitokset ja rekisteröidyt maksupalveluntarjoajat (258, 259)
  • Sijoituspalveluyritykset (232, 235, 240, 245, 246, 247)*
  • Rahastoyhtiöt (UCITS) ja vaihtoehtorahastojen hoitajat (AIFM) (250, 252, 253, 350, 351, 352, 353, 354, 371, 372, 373, 374, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398)*
  • Henkivakuutusyhtiöt (410)

Toimiluvalliset maksulaitosten ja rekisteröityjen maksupalveluntarjoajien valittavissa on kaksi eri työkirjaa. Ne, jotka tarjoavat vain rahanvälityspalvelua, käyttävät työkirjaa RA03 ja muut maksupalveluja tarjoavat käyttävät työkirjaa RA02.

Lisätietoa raportoinnista: Fivan valvottavatiedote 54/2018 ja VIRATIhelpdesk(at)fiva.fi.

* Merkittyjä kohtia korjattu 4.7.2019.