Raportointitiedote 21.3.2018 – 7/2018

Uusi versio FIVA Tiedonkeruusovelluksesta on ladattavissa Jakelu-palvelusta | EBA EIOPA ESMA

FIVA Tiedonkeruusovelluksen (XBRL/XML) versio 13.2.13 ja uudet Excel-työkirjat ovat ladattavissa Jakelu-palvelusta. Uuteen tiedonkeruusovelluksen versioon on korjattu sovelluksen käytössä ilmenneitä pieniä virhetilanteita.

EBA

 • Tiedonkeruusovelluksessa on huomioitu EBAn tiedonkeruiden (AE, COREP, COREP ALM, COREP LCR DA, COREP LE, COREP NSFR, FINREP9) DPM-version päivityksen (2.7.0.1) taksonomiamuutokset ja EBAn validointisääntöjen päivitykset (viimeisin 9.3.2018). SBP-tiedonkeruun sisältöön ei ole tullut muutoksia.
 • FINREP9-tiedonkeruu sisältää ainoastaan IFRS-raportoinnin lomakkeet ja solut.
 • AE-tiedonkeruun lomakerakenne on päivitetty vastaamaan EBAn voimassa olevia määrityksiä, lisätietoa EBAn verkkosivuilta kohdasta Reporting framework 2.7 – DPM table layout and data point categorisation (Updated 27 April 2017).
 • EBAn DPM 2.7 mallinnusvirheestä johtuen COREP ALM -lomakkeen C 66.01 raportoitavien lukujen valuutat ovat Tiedonkeruusovelluksen toimitustiedossa euroina lomakkeelta raportoitavaksi valitun valuutan sijaan.
 • DPM 2.7.0.1 -versiota käytetään raportointiin tiedonajankohdasta 31.3.2018 alkaen. Lisätietoja EBAn verkkosivuilta kohdasta Reporting framework 2.7 ja Finanssivalvonnan valvottavatiedotteesta 74/2017.

Luottolaitokset: EGDQ-tarkistukset

Tiedonkeruusovelluksen uuteen versioon on lisätty Euroopan keskuspankin Expert Group on Data Quality -työryhmän kehittämiä EGDQ-tarkistuksia, jotka täydentävät EBAn kotisivuilla julkaistuja EBA Validation Rules -tarkistuksia. Luottolaitosten odotetaan noudattavan EGDQ-tarkistuksia laadunvarmistusprosesseissaan. Tarkistusten vastainen raportointi johtaa korjaus- tai selvityspyyntöihin.

Lisätietoa EGDQ-tarkistuksista löytyy Finanssivalvonnan verkkosivuilta kohdasta Luottolaitokset: EGDQ-tarkistukset (EBAn ITS-raportointi). Tiedonkeruusovellukseen toteutetut EGDQ-tarkistukset on merkitty tiedostoon EGDQ-tarkistukset.

EIOPA

 • Solvenssi II tiedonkeruun sisältöön ei ole tullut muutoksia.
 • Osaa Solvenssi II -tiedonkeruun käännöksistä on päivitetty.
 • Tiedonkeruusovelluksessa on huomioitu EIOPAn validointisääntöjen päivitykset (viimeisin 26.1.2018).
 • Solvenssi II -tiedonkeruun Jakelu-palvelun asennuspaketin päivitetty Release notes sisältää lisätietoja Tiedonkeruusovellukseen toteutetuista muutoksista.
 • Finanssivalvonta suosittelee käyttämään raportoinnissa uusinta Tiedonkeruusovelluksen versiota.

ESMA

 • AIFMD-tiedonkeruun sisältöön ei ole tullut muutoksia.
 • AIFMD-tiedonkeruuseen on lisätty tarkistuksia, joilla varmistetaan se, että raportti on oikein täytetty. Tarkistusten avulla vähennetään mahdollisia skeemavirheitä.
 • Rahastoraportin soluun A 10.08_057_010 täytetään arvo automaattisesti. Ei raportoitavaa -tilanteessa arvo tulee poistaa raportilta ennen toimitustiedoston luontia.
 • Finanssivalvonta suosittelee käyttämään raportoinnissa uusinta Tiedonkeruusovelluksen versiota.

Ongelmatilanteissa voi ottaa yhteyttä:

 • EBAn ITS-raportointiin liittyvät tekniset kysymykset ja tulkintakysymykset (XBRL/XML):
  EBAReportingHelpdesk(at)fiva.fi
 • AIFMD-raportointiin liittyvät tekniset kysymykset ja tulkintakysymykset:
  AIFMDReportingHelpdesk(at)fiva.fi
 • Solvenssi II -raportointiin liittyvät tekniset kysymykset ja tulkintakysymykset:
  S2Helpdesk(at)fiva.fi