Raportointitiedote 20.12.2017 – 13/2017

Muutos Solvenssi II -tietojen raportointiin | EIOPA

Muutos koskee vahinko- ja henkivakuutusyhtiöitä sekä Solvenssi II -ryhmäraportoijia.

Komissio on antanut muutosasetuksen (EU) 2017/2189 tietojen toimittamista valvontaviranomaisille koskevaan asetukseen (EU) 2015/2450.

Muutoksia mm: 

  • tarkennuksia täyttöohjeisiin 
  • helpotettu sijoitusrahastojen läpivalaisua

Asetuksen sisältämät muutokset perustuvat Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen komissiolle toimittamaan luonnokseen ja sisältyvät EIOPAn julkaisemaan Solvenssi II -raportointia koskevan taksonomian versioon 2.2.0. Muutetun täytäntöönpanoasetuksen mukaan raportoidaan Solvenssi II-tiedot.

Lisätietoja: S2Helpdesk(at)finanssivalvonta.fi