Ajankohtaista ESMAsta

ESMA on 17.10.2023 julkaissut kirjeen ja lausunnon, joissa ESMA kannustaa valmistautumaan sujuvaan siirtymiseen EU:n kryptovara-asetuksen (MiCA) osalta.

ESMA ja EBA ovat 20.10.2023 julkaisseet MiCA-asetusta koskevia yhteisiä ohjeita konsultaatiolle. Määräaika vastauksien toimittamiselle on 22.1.2024.

ESMA on 9.11.2023 tiedottanut, että kyberriski ja digitaalinen häiriönsietokyky on uusi unionin laajuinen merkittävä painopiste (USSP).