Ajankohtaista ESMAsta

ESMA on 6.9.2023 julkaissut päivityksen ESEF-raportointimanuaaliin.

ESMA on 5.10.2023 julkaissut EU kryptovarojen markkinoiden asetusta (MiCA) koskevia teknisiä sääntelystandardeja konsultaatiolle. Vastauksia pyydetään 14.12.2023 mennessä.

ESMA on 5.10.2023 julkaissut selvitysajan lyhentämistä koskevan esityksen konsultaatiolle. Vastauksia pyydetään 15.12.2023 mennessä.