Ajankohtaista ESMAsta

ESMA on julkaissut 11.2.2022 kestävän rahoituksen työohjelman vuosille 2022–2024.

ESMA on julkaissut 17.3.2022 Euroopan pankkiviranomaisen (EBA) ja Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen (EIOPA) kanssa (yhdessä ESAt) varoituksen ns. virtuaalivaluuttojen ostamisen ja/tai hallussapidon suurista riskeistä.

ESOjen yhteinen vuoden 2021 riskiraportti EU-rahoitusjärjestelmän riskeistä ja haavoittuvuuksista on julkaistu 13.4.2022.

ESMA on antanut 29.4.2022 komissiolle teknisen neuvon sijoittajansuojaa koskeviin kysymyksiin. Neuvo on annettu osana komission vähittäissijoittajastrategiaa.

ESMA on antanut 2.5.2022 lausuntonsa komission ehdottamista muutoksista pienten ja keskisuurten yritysten sisäpiirilistoja ja likviditeetinhallintaa koskeviin teknisiin sääntely- ja täytäntöönpanostandardeihin.