Lehdistötiedote 30.7.2021

Eurooppalaiset pankkien stressitestit julkaistu: Suomen pankkisektorin vakavaraisuus kestäisi toimintaympäristön voimakkaan heikkenemisen

Euroopan pankkiviranomainen EBA julkaisi 30.7.2021 kello 19 Suomen aikaa tulokset EU:n laajuisista stressitesteistä, jotka mittaavat merkittävien pankkien kestokykyä mahdollisissa toimintaympäristön muutoksissa. Stressitesteillä testattiin epätodennäköisen mutta mahdollisen toimintaympäristön voimakkaan heikkenemisen vaikutusta suurten eurooppalaisten pankkien tuloksentekokykyyn ja vakavaraisuuteen. Stressitesteissä pankit arvioivat vaikutuksia kukin omalta kohdaltaan yhteisen ohjeistuksen ja metodologian mukaisesti vuoden 2020 lopun lukujen perusteella.

Suomalaisista Euroopan keskuspankin (EKP) valvonnassa olevista pankeista EBAn stressitestiin osallistuivat OP Ryhmä ja Nordea. Tulosten mukaan Nordean ydinvakavaraisuussuhde heikkenee 3,7 prosenttiyksiköllä 13,4 prosenttiin ja OP Ryhmän 6,2 prosenttiyksiköllä 12,7 prosenttiin heikon kehityksen skenaariossa. Molempien pankkien vakavaraisuussuhteet pysyvät tulosten valossa vakavaraisuusvaatimusten yläpuolella toimintaympäristön voimakkaasta heikkenemisestä huolimatta.

Samanaikaisesti EBAn stressitestien kanssa EKP toteutti oman stressitestin niille EKP:n suorassa valvonnassa oleville pankeille, jotka eivät olleet mukana EBAn stressitestissä. Tässä stressitestissä suomalaisista luottolaitoksista mukana oli Kuntarahoitus.

EKP:n stressitestistä julkaistiin suppeammat pankkikohtaiset tiedot kuin EBAn stressitestistä. Julkaistuista tuloksista voi kuitenkin päätellä, että myös Kuntarahoituksen vakavaraisuussuhteet pysyvät vaatimusten yläpuolella heikon kehityksen skenaariossa.

Valvontaviranomaiset hyödyntävät stressitestien tuloksia valvontaprosessissa (ns. SREP-prosessi). Sen avulla varmistetaan, että valvottavalla on riittävästi omia varoja olennaisten riskien kattamiseksi.

Suomalaisten pienempien pankkien vakavaraisuus säilyi hyvänä

Finanssivalvonta toteutti stressitestin Suomessa niille seitsemälle pankille ja ryhmälle, jotka ovat pienemmän kokonsa vuoksi Finanssivalvonnan suorassa valvonnassa. Nämä pankit ja ryhmät olivat Aktia, Oma Säästöpankki, POP Pankki ryhmä, S-Pankki, Suomen Hypoteekkiyhdistys, Säästöpankkiryhmä ja Ålandsbanken.

Testin pohjana olivat EBAn stressitesteissä käytetyt skenaariot ja ohjeistus. Tulosten perusteella suomalaisten pienempien pankkien keskimääräinen vakavaraisuus säilyy hyvänä myös heikon kehityksen skenaariossa, mutta vaikutuksissa oli suuria eroja pankkien välillä. Kaikki pankit ylittivät vakavaraisuusvaatimukset myös heikon kehityksen skenaariossa.

Suomalaisten pienten pankkien keskimääräinen ydinvakavaraisuus (CET 1) aleni heikon kehityksen skenaariossa 2,5 prosenttiyksikköä tasolle 14,0 %,

Katso myös