Lehdistötiedote 12.3.2020

Koronavirukseen varautuminen Finanssivalvonnassa

Finanssivalvonta on varautunut koronavirustilanteeseen henkilöstön turvallisuutta ja hyvinvointia sekä toiminnan jatkuvuutta varmistavilla toimenpiteillä. Finanssivalvonta seuraa myös finanssimarkkinoiden ja valvottavakentän tilannetta tiiviisti yhteistyössä muiden suomalaisten viranomaisten ja eurooppalaisten valvojien kanssa.

Finanssivalvonnan koronavirustilannetta seurataan ja sen toimenpiteitä koordinoidaan Suomen Pankin kanssa yhteisessä ryhmässä. Varautumistoimenpiteinä henkilökuntaa on mm. ohjeistettu työskentelemään kotoa käsin 14 vuorokauden ajan omien tai perheenjäsenten virusinfektioon viittaavien oireiden vuoksi tai palattaessa Suomeen epidemia-alueilta. Virkamatkustusta on rajoitettu. Finanssivalvonta ei järjestä yleisötilaisuuksia ennen toukokuun loppua.

Finanssivalvonta on varautunut hoitamaan viranomaistehtävät henkilöstön mahdollisten sairauslomien ja karanteenien aikana, ja esimerkiksi valmius etätyöhön on Finanssivalvonnassa hyvällä tasolla.

Finanssivalvonta tekee varautumisessaan tiivistä yhteistyötä Suomen Pankin ja muiden viranomaisten kanssa sekä Euroopan Keskuspankin pankkivalvonnan ja eurooppalaisten pankki-, vakuutus- ja arvopaperiviranomaisten (EBA, EIOPA ja ESMA) kesken. Varautumisessa keskeistä on viranomaistehtävistä huolehtiminen myös häiriö- ja poikkeustilanteissa, sekä valvottaville annettavien ohjeistusten koordinointi.

Finanssivalvonta seuraa ja analysoi ja finanssimarkkinoiden tilannetta ja koronaviruksen vaikutuksia finanssimarkkinoilla ja valvottavakentässä. Finanssivalvonta julkaisee valvottavien taloudellinen tila ja riskit 31.12.2019 -raportin sekä tietoa koronaviruksen tämän hetkisistä vaikutuksista lehdistötilaisuudessa 17.3.2020. Tilaisuutta on mahdollista seurata myös Finanssivalvonnan YouTube-kanavan kautta.

Lisätietoja antavat yksikönpäällikkö, johtava neuvonantaja Sonja Lohse ja apulaisjohtaja Jyri Helenius.

Haastattelupyynnöt koordinoi Viestinnän mediapäivystys, puhelin 09 183 5030, klo 9–16.