Lehdistötiedote 29.3.2019

Tulkinta osakkeesta takaisinmaksettavana varana

Finanssivalvonnan antaman tulkinnan mukaan yleisölle merkittäviksi tarjotut osakkeet, jotka liikkeeseen laskenut, lainanantoa harjoittava yhtiö on sitoutunut lunastamaan merkitsijältä vaadittaessa takaisin, katsotaan luottolaitostoiminnasta annetun lain mukaisiksi takaisinmaksettaviksi varoiksi. Tulkinnassa on otettu huomioon se, että kyseiset osakkeet käyttäytyvät velkainstrumentin tavoin. Tulkinnassa ei oteta kantaa yksittäisten toimijoiden toiminnan luvanvaraisuuteen, mutta jos yhtiöiden toiminta muutoinkin täyttää laissa säädetyt luvanvaraisuuden tunnusmerkit on yhtiöiden haettava luottolaitostoimilupaa.

Finanssivalvonta on kiinnittänyt huomiota lainanantoa harjoittaviin toimiluvattomiin yhtiöihin, jotka rahoittavat toimintaansa tarjoamalla osakkeitaan yleisölle. Yhtiöt ovat sitoutuneet vaadittaessa maksamaan osakkeen merkintähinnan takaisin osakkeenomistajalle. Osakkeeseen on liitetty myös muita velalle tyypillisiä ominaisuuksia.

Luottolaitossääntelyn noudattamista valvoo Finanssivalvonta yhdessä Euroopan keskuspankin kanssa.

Tulkintaa sovelletaan 30.9.2019 alkaen. Tulkintaa ei sovelleta osakkeisiin, jotka on laskettu liikkeeseen ennen tulkinnan soveltamisen alkamista.

Tulkinta ja sen luonnokseen saadut lausunnot löytyvät Finanssivalvonnan verkkopalvelusta kohdasta Sääntely > Kannanotot ja tulkinnat.

Lisätietoja antaa

Sonja Lohse, yksikönpäällikkö, johtava neuvonantaja

Haastattelupyynnöt koordinoi Viestinnän mediapäivystys, puhelin (09) 183 5030, arkisin klo 9–16.

Liite

Tulkinta: Osake takaisinmaksettavana varana