Lehdistötiedote 4.12.2019

Finanssisektorin vakavaraisuus 30.9.2019: Suomen finanssisektorin vakavaraisuus pysynyt hyvällä tasolla

Finanssivalvonnan tänään julkaisemien syyskuun 2019 lopun tietojen mukaan Suomen finanssisektori on edelleen vakaa, ja sen vakavaraisuus on hieman vahvistunut. Suomen pankkisektorin vakavaraisuus pysyi edelleen EU-alueen pankkien keskimääräistä tasoa vahvempana. Sekä henkivakuutusyhtiöiden että työeläkelaitosten vakavaraisuudet pysyivät hyvällä tasolla. Ainoastaan vahinkovakuutussektorin vakavaraisuus heikentyi hieman mutta on edelleen hyvällä tasolla.

Kertaluonteiset erät vahvistivat pankkisektorin vakavaraisuussuhteita – pankkisektorin vakavaraisuus edelleen eurooppalaista keskitasoa vahvempi

Suomen pankkisektorin vakavaraisuussuhteet vahvistuivat heinä-syyskuussa 2019 ja palautuivat lähes viime vuoden lopun tasolle. Vakavaraisuussuhteiden nousua edelliseen neljännekseen verrattuna selittivät pääasiassa liiketoimintasuunnitelmien muutoksiin ja yritysjärjestelyihin liittyvät kertaluonteiset erät, jotka kasvattivat pankkisektorin ydinpääomaa ja supistivat riskipainotettuja eriä. Suomen pankkisektorin ydin- ja kokonaisvakavaraisuussuhteet ovat noin kaksi prosenttiyksikköä eurooppalaista keskitasoa vahvempia.

Työeläkelaitosten vakavaraisuusaste vahvistui hieman

Työeläkelaitosten eläkevarojen osuus vastuuvelasta eli vakavaraisuusaste vahvistui kolmannella kvartaalilla pysyen hyvällä tasolla. Työeläkelaitosten 8,6 prosentin sijoitustuotot ylittivät tuottovaatimuksen osake- ja korkosijoitusten tuottojen vetäminä. Suurimman sijoitusluokan eli osakkeiden osuus kasvoi edelleen kolmannella kvartaalilla 46 prosenttiin koko sijoitusallokaatiosta.

Riskiin suhteutettuna vakavaraisuus laski hieman kolmannella kvartaalilla, kun vakavaraisuusraja kasvoi nopeammin kuin vakavaraisuuspääoma.

Henkivakuutusyhtiöiden vakavaraisuus vahvistui matalista koroista huolimatta

Henkivakuutussektorin vakavaraisuus parantui hieman edellisestä kvartaalista ja oli hyvällä tasolla. Vakavaraisuuteen vaikuttivat erityisesti Tier 2 -oman varallisuuden kasvu sekä hyvät korkosijoitustuotot. Henkivakuutusyhtiöt laskivat riskisempien omaisuuslajien osuutta sijoitusvarallisuudesta, joten vakavaraisuuspääomavaatimus säilyi samalla tasolla, vaikka sijoitusvarallisuus kasvoi. Sijoitukset tuottivat vuoden alusta 7,7 %.

Korkotason lasku ja osakeriskin kasvu heikensivät vahinkovakuutusyhtiöiden vakavaraisuutta

Vahinkovakuutussektorin vakavaraisuus heikkeni vuoden 2018 ennätystasoon verrattuna. Heinä-syyskuussa vakavaraisuussuhde heikkeni edelleen kesäkuun loppuun verrattuna, mutta pysyi edelleen hyvänä. Tammi-kesäkuussa vakavaraisuutta heikensi mm. osakkeiden markkinahintojen noususta johtunut osakeriskin pääomavaatimuksen kasvu. Lisäksi korkotason lasku kasvatti vastuuvelkaa ja heikensi vakavaraisuutta. Korkotason lasku vaikutti eniten kolmannella vuosineljänneksellä.

Osakehintojen nousu ja korkotason lasku sekä riskimarginaalien kaventuminen kasvattivat sekä osake- että korkosijoitusten tuottoja. Tammi-syyskuun sijoitustuotot olivat 7,6 %, mutta ne eivät riittäneet kattamaan pääomavaatimuksen ja vastuuvelan kasvun vaikutusta vakavaraisuuteen.