Lehdistötiedote 2.11.2018

Eurooppalaiset pankkien stressitestit julkaistu: Suomen pankkisektori kestäisi toimintaympäristön heikkenemisen

Euroopan pankkiviranomainen EBA julkaisi 2.11.2018 kello 19 Suomen aikaa tulokset EU:n laajuisista stressitesteistä, jotka mittaavat merkittävien pankkien kestokykyä mahdollisissa toimintaympäristön muutoksissa. Stressitesteillä testattiin epätodennäköisen mutta mahdollisen toimintaympäristön voimakkaan heikkenemisen vaikutusta suurten eurooppalaisten pankkien tuloksentekokykyyn ja vakavaraisuuteen. Stressitesteissä pankit arvioivat vaikutuksia kukin omalta kohdaltaan yhteisen ohjeistuksen ja metodologian mukaisesti vuoden 2017 lopun lukujen perusteella.

Suomalaisista EKP:n valvonnassa olevista pankeista EBAn stressitestiin osallistui OP Ryhmä. Stressitestin tuloksen perusteella heikon kehityksen skenaariossa OP Ryhmän ydinvakavaraisuus alenee tasolle 15,3 %, mutta ei laske alle vakavaraisuusvaatimuksen. Suomeen pääkonttorinsa siirtänyt Nordea osallistui EBAn stressitestiin ruotsalaisena pankkikonsernina.

Valvontaviranomaiset hyödyntävät stressitestien tuloksia valvontaprosessissa (ns. SREP-prosessi). Sen avulla varmistetaan, että valvottavalla on riittävästi omia varoja olennaisten riskien kattamiseksi.

Suomalaisten pienempien pankkien vakavaraisuus säilyi hyvällä tasolla

Finanssivalvonta toteutti EBAn stressitestin kansallisena laajennuksena suorassa valvonnassaan oleville pienemmille kahdeksalle pankille ja -ryhmälle. Testin pohjana olivat EBAn EU-laajuiset kaksi skenaariota ja ohjeistus.

Tulosten perusteella suomalaisten pienempien pankkien yhteenlaskettu vakavaraisuus säilyy hyvänä myös heikon kehityksen skenaariossa, joskin pankkikohtaiset erot vaikutuksissa ja menetelmien soveltamisessa olivat suuria. Näiden pankkien yhteenlaskettu ydinvakavaraisuus (CET 1) aleni heikon kehityksen skenaariossa 1,9 prosenttiyksikköä tasolle 15,2 % ja perusskenaariossa se vastaavasti nousi 0,7 prosenttiyksikköä. 

Lisätietoja antaa

  • Jyri Helenius, apulaisjohtaja, puhelin 09 183 5312

Katso myös

*) Excel-tiedosto lisätty 17.12.2018.