Lehdistötiedote 25.8.2017

Asuntolainojen vähimmäisriskipainot nousevat 15 prosenttiin 1.1.2018, komissio ei vastustanut Finanssivalvonnan päätöstä

Finanssivalvonnan johtokunta teki 26.6.2017 ehdollisen päätöksen pankkien asuntolainojen riskipainojen vähimmäistason nostamisesta 15 prosenttiin. Päätös koskee sisäisiä malleja käyttäviä pankkeja, joita Suomessa ovat OP Ryhmä, Danske Bank Oyj, Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj, Aktia Bank Abp ja Ålandsbanken Abp. EU:n komissio teki 21.8.2017 päätöksen olla vastustamatta Finanssivalvonnan johtokunnan päätöstä. Finanssivalvonnan päätös tulee näin voimaan 1.1.2018.

– Euroopan komissio ja muut EU-viranomaiset pitävät riskipainojen korotusta tässä tilanteessa tehokkaana keinona vahvistaa rahoitusjärjestelmän kestokykyä. Samalla ne hyvin perustein kannustavat jatkamaan makrovakausvälineistön kehittämistä Suomessa, mikä tukee käynnissä olevaa valmistelutyötämme, Finanssivalvonnan johtokunnan puheenjohtaja Olli Rehn sanoo.

Riskipainojen suuruuden perusteella määräytyy, kuinka paljon luottolaitoksen taseessa täytyy olla omia varoja suojana asuntoluotoista aiheutuvia luottotappioita vastaan.

Finanssivalvonta ryhtyy myös toimiin, jotta ulkomaiset valvojat, joiden valvonnassa olevat pankit myöntävät asuntoluottoja suomalaisille, vaatisivat pankeilta samaa vähimmäisriskipainoa.

Lisätietoja antaa

  • apulaisjohtaja Jyri Helenius, puhelin 09 183 5312.

Liite