Lehdistötiedote 7.12.2016

IMF:n maa-arvio: Suomen rahoitusjärjestelmä vakaa, valvonnan intensiteettivaatimukset kasvaneet

Tuoreen Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) tekemän maa-arvion mukaan Suomen rahoitusjärjestelmä on säilynyt vakavaraisena ja kannattavana huolimatta pitkään jatkuneesta taantumasta. Stressitestien mukaan pankit selviävät hyvin vakavaraisuuteen kohdistuvista iskuista, mutta ovat alttiita maksuvalmiusriskeille.

Lisäksi IMF kiinnittää huomiota kotitalouksien kasvaneeseen velkaantumiseen heikossa taloustilanteessa. Tämä on lisännyt niiden haavoittuvuutta, jos taloustilanne heikkenee nykyisestä tai jos korot nousevat. Myös Pohjoismaiden rahoitusjärjestelmien vahvat linkit muodostavat riskin, jos toisessa Pohjoismaassa syntyy rahoitussektorilla vakavia ongelmia.

Vakuutussektorille erityisen haasteen muodostaa mahdollisesti matalana jatkuva korkotaso.

IMF kehottaa suomalaisviranomaisia varmistamaan, että pankit huolehtivat riittävistä vakavaraisuus- ja maksuvalmiuspuskureista. Vakavaraisuusaseman varmistamiseksi asuntolainoille tulisi asettaa vähimmäisriskipaino. Maksuvalmiuden osalta mainitaan tarve varmistaa riittävä maksuvalmius markkinahäiriötilanteissa. IMF kiinnittää huomiota mm. ulkomaisen tai valuuttamääräisen markkinarahoituksen suureen määrään sekä katettujen joukkolainojen ristiinomistuksiin.

IMF mainitsee pankki-, vakuutus- ja rahastovalvonnan sekä makrovakauden valvonnan alueina, jotka ovat muuttuneet intensiivisemmiksi, yksityiskohtaisemmiksi ja työmäärältään suuremmiksi. IMF:n mukaan Finanssivalvonnan valtuuksia tulee laajentaa erityisesti makrovakausvalvonnassa.

Nordean sivukonttoristumisaikeessa IMF kiinnittää erityistä huomiota systeemisesti merkittävien sivuliikkeiden valvontaan ja kehottaa valvojia vahvistamaan valvontayhteistyötä. IMF mainitsee ongelmana myös EU-lainsäädännön riittämättömyyden tilanteessa, jossa merkittävällä sivuliikkeellä on suuri markkinaosuus.

Lisätietoja antaa

Marja Nykänen, apulaisjohtaja

Haastattelupyynnöt koordinoi viestinnän mediapäivystys, puhelin 050 385 5154.

Liitteet