Lehdistötiedote 30.7.2016

EBAn stressitesti: suurimpien Suomessa toimivien pankkien vakavaraisuus säilyi hyvänä myös stressiskenaariossa

OP Ryhmä säilytti vakavaraisuutensa hyvällä tasolla myös heikon talouskehityksen skenaariossa. Ydinvakavaraisuuden (Common Equity Tier 1) suhde vakavaraisuuslaskennan riskipainotettuihin saamisiin oli stressiskenaariossa vuoden 2018 lopussa tasolla 14,9 %, mikä on muihin testattaviin verrattuna keskimääräistä parempi taso. Stressiskenaariossa OP Ryhmän vakavaraisuuden lasku verrattuna lähtötasoon (19,5 %) oli keskimääräistä suurempi.

Stressitestissä Nordea ja Danske Bank -konserneja arvioitiin kokonaisuuksina, ja myös niiden vakavaraisuudet pysyvät testissä hyvinä. Stressiskenaarion lopussa Common Equity Tier 1 -suhde on Nordealla 14,1 % ja Danske Bankilla 14,0 %.

OP Ryhmä osallistui Euroopan pankkiviranomaisen EBAn vuoden 2016 stressitesteihin. Nordea-konserniin kuuluva Nordea Pankki Suomi Oyj ja Danske Bank -konserniin kuuluva Danske Bank Oyj osallistuivat testiin emoyhtiöidensä kautta.

Stressitestissä arvioitiin pankkien vakavaraisuuden kehittymistä vuoden 2018 loppuun asti kahdessa skenaariossa: perusskenaariossa sekä heikon talouskehityksen stressiskenaariossa.

Stressitestiin osallistui yhteensä 51 pankkia 15 EU- ja ETA-maasta. OP Ryhmällä tarkoitetaan tässä talletuspankkien yhteenliittymää, jonka keskusyhteisö on OP Osuuskunta.

Lisätietoja antaa

Marja Nykänen, apulaisjohtaja, puhelin 010 831 5247

Katso myös