Lehdistötiedote 30.6.2015

Makrovakauspäätös: Finanssivalvonta ei aseta pankeille muuttuvaa lisäpääomavaatimusta

Finanssivalvonnan johtokunta on tänään päättänyt, että se ei aseta pankeille ns. vastasyklistä pääomapuskuria eikä muutoinkaan kiristä luottosuhdanteisiin vaikuttavaa makrovakauspolitiikkaa.

− Kokonaisharkinnan perusteella luottomarkkinat eivät ole ylikuumentuneet, joten muuttuvaa lisäpääomavaatimusta eli ns. vastasyklistä pääomavaatimusta tai muitakaan luottosuhdanteita vaimentavia makrovakausvälineitä ei katsottu tarkoituksenmukaiseksi ottaa käyttöön, johtokunnan puheenjohtaja Pentti Hakkarainen sanoo.

Finanssivalvonnan johtokunta teki päätöksensä Finanssivalvonnan johtajan esityksestä kuultuaan Suomen Pankkia, valtiovarainministeriötä sekä sosiaali- ja terveysministeriötä. Kaikki tahot olivat päätöksestä yksimielisiä. Euroalueen yhteistä pankkivalvontaa koskevan sääntelyn mukaisesti päätöksestä ilmoitettiin Euroopan keskuspankille, joka säännösten mukaisessa etukäteiskonsultoinnissa ei vastustanut esitettyä päätöstä.

Lisätietoja antaa

Pentti Hakkarainen, Finanssivalvonnan johtokunnan puheenjohtaja, puhelin 010 831 2002.

Liite

Johtokunnan päätös (pdf)

Katso myös