Lehdistötiedote 29.9.2015

Makrovakauspäätös: Finanssivalvonta ei aseta pankeille muuttuvaa lisäpääomavaatimusta

Finanssivalvonnan johtokunta on päättänyt, että se ei aseta pankeille muuttuvaa lisäpääomavaatimusta (ns. vastasyklinen pääomapuskuri) eikä muutoinkaan kiristä luottosuhdanteisiin vaikuttavaa makrovakauspolitiikkaa.

Päätös perustui kokonaisharkintaan, jonka mukaan luottomarkkinat eivät ole ylikuumentuneet, joten muuttuvaa lisäpääomavaatimusta tai muitakaan luottosuhdanteita vaimentavia makrovakausvälineitä ei katsottu tarkoituksenmukaisiksi ottaa käyttöön.

Finanssivalvonnan johtokunta teki päätöksensä Finanssivalvonnan johtajan esityksestä kuultuaan Suomen Pankkia, valtiovarainministeriötä sekä sosiaali- ja terveysministeriötä. Kaikki tahot olivat päätöksestä yksimielisiä. Euroalueen yhteistä pankkivalvontaa koskevan sääntelyn mukaisesti päätöksestä ilmoitettiin Euroopan keskuspankille, joka säännösten mukaisessa etukäteiskonsultoinnissa ei vastustanut esitettyä päätöstä.

Lisätietoja antaa

Pentti Hakkarainen, Finanssivalvonnan johtokunnan puheenjohtaja, puhelin 010 831 2002

Liitteet

Katso myös