Lehdistötiedote 13.3.2015

Finanssivalvonnan toimintakertomus 2014: Finanssisektorin tulee varautua toimintaympäristön heikkenemiseen

Finanssisektorin tulee varautua toimintaympäristön heikkenemiseen, vaikka tilanne vaikuttaakin tällä hetkellä suhteellisen vakaalta.

– Eurooppalaiset valvojat ovat edellyttäneet pankeilta ja vakuutusyhtiöiltä riittäviä pääomapuskureita ja kehottaneet valvottavia noudattamaan varovaista osingonjakopolitiikkaa, muistuttaa Finanssivalvonnan johtaja Anneli Tuominen vuoden 2014 toimintakertomuksessa.

Makrovakausvälineet Finanssivalvonnan käyttöön

Finanssivalvonnalle annettiin vuoden 2015 alusta toimivalta kiristää pankkien pääomavaatimuksia, erityisesti jos luotonannon kasvu yltyy talouskasvuun suhteutettuna kestämättömälle tasolle.

– Kansallisilla viranomaisilla ei aiemmin ollut välineitä puuttua ajoissa oman maansa luottomarkkinoiden liialliseen kasvuun. Näistä syistä katsottiin tärkeäksi säätää direktiivillä makrovakausvälineiden käytöstä. Lisäksi päätettiin antaa euroalueella EKP:lle mahdollisuus korottaa kansallisen valvojan esittämiä lisäpääomavaatimuksia, johtaja Tuominen selventää.

– Marraskuussa aloittanut yhteinen pankkivalvonta on lisännyt kansallisten valvojien ymmärrystä koko euroalueen pankkisektorin riskeistä sekä yhdenmukaistanut valvontaa euroalueella. Pankkisektorin ja pankkivalvonnan kurinalaisuus on samalla tiukentunut, johtaja Tuominen toteaa.

Johtokunnan kertomus pankkivaltuustolle annettu

Finanssivalvonnan johtokunta on antanut 12.3. pankkivaltuustolle kertomuksen Finanssivalvonnan toiminnan tavoitteista ja niiden toteutumisesta. Pankkivaltuusto antaa kertomukseen vastauksensa yleensä muutaman kuukauden kuluessa. Finanssivalvonnan toimintaa ohjaa johtokunta. Pankkivaltuusto puolestaan valvoo Finanssivalvonnan toiminnan yleistä tarkoituksenmukaisuutta ja tehokkuutta.

Lisätietoja antavat

  • Finanssivalvonnan toimintakertomus 2014: johtaja Anneli Tuominen, puhelin 010 831 5300
  • Johtokunnan kertomus pankkivaltuustolle 2014: johtava lakimies Pirjo Kyyrönen, puhelin 010 831 5280

Liitteet