Lehdistötiedote 9.6.2015

FIN-FSA Conference on EU Regulation and Supervision 2015: Rahoituskanavien monipuolistaminen Suomessakin tärkeää

EU:n pääomamarkkinaunionihankkeen tavoitteena on avata yrityksille vaihtoehtoisia rahoituskanavia ja -lähteitä. Eurooppalainen yritysrahoitus on perinteisesti ollut hyvin pankkikeskeistä. Asian varjopuolet korostuivat finanssikriisin aikana erityisesti kriisimaissa, kun pankkisektorin luotonantokyky romahti.

– Pankkisektori on Suomessa keskittynyt ja sillä on keskeinen rooli rahoituksen välittymisessä. Rahoituskanavien monipuolistuminen Suomessakin on kannatettavaa, johtaja Anneli Tuominen sanoo Finanssivalvonnan vuotuisessa finanssialan sääntelyä ja valvontaa käsittelevässä konferenssissa. – Yritysluotonanto on kasvanut tasaisesti Suomessa. Pienten ja kasvavien yritysten lainansaantia vaikeuttaa kuitenkin kelvollisten vakuuksien vähäisyys ja vaihtoehtoisten rahoituskanavien, kuten oman pääoman ehtoisen rahoituksen niukkuus, Tuominen jatkaa.

– Pienten ja kasvavien yritysten pääomahankintaa tulisi helpottaa esimerkiksi keventämällä esitevaatimuksia, Tuominen toteaa. – Myös sijoittajainformaation saatavuutta tulisi parantaa esimerkiksi kehittämällä sähköisiä tietolähteitä sekä edistämällä luottopisteytysten (credit scoring) ja sijoitustutkimusten saatavuutta. Sijoittajan kannalta pääomamarkkinaunioni lisää palveluntarjoajien välistä kilpailua ja sijoittajan valintamahdollisuuksia.

– Pääomamarkkinaunionin toimivuus edellyttää luottamusta finanssisektoriin. Palveluntarjoajien tulee omalla toiminnallaan edistää luottamuksen palautumista, Anneli Tuominen muistuttaa. Luottamus rajat ylittävään toimintaan puolestaan vaatii tiiviimpää yhteistyötä valvojien välillä.

– Vaihtoehtoisia rahoituskanavia kehitettäessä on tärkeää huolehtia niiden riittävästä läpinäkyvyydestä. Emme halua olla luomassa uusia riskikeskittymiä pankkijärjestelmän ulkopuolelle, Tuominen toteaa.

Liite

Opening remarks by Anneli Tuominen (pdf)

Anneli Tuomisen haastattelupyynnöt

Terhi Lambert-Karjalainen, puhelin 050 351 9574

Mikä pääomamarkkinaunioni?

EU-komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker lanseerasi heinäkuussa 2014 ajatuksen pääomamarkkinaunionista (Capital Markets Union, CMU), jonka tavoitteena on edistää pääomamarkkinoiden yleistä toimivuutta ja monipuolistaa yritysten käytettävissä olevia markkinapohjaisia rahoitusvaihtoehtoja. Tämä saavutettaisiin muun muassa markkinoiden sääntöjen ja käytäntöjen yhdenmukaistamisella, mikä alentaisi pääoman kustannuksia ja vähentäisi eurooppalaisten yritysten riippuvuutta pankkirahoituksesta.

Yksityissijoittajilla on korkeampi kynnys sijoittaa oman maan ulkopuolisiin osakkeisiin ja velkainstrumentteihin. Yhdenmukainen sijoittajansuoja lisäisi osaltaan halukkuutta sijoittaa rajan yli. Toteutuessaan CMU lisäisi sijoitustuotteiden tarjontaa ja kilpailua sijoituspalvelujen tarjonnassa.

Komission vihreän kirjan lausuntoaika päättyi 13.5. Komissio järjesti julkisen kuulemisen Brysselissä 8.6.

CMU on osa EU:n investointisuunnitelmaa, jolla on tarkoitus suunnata julkisia ja yksityisiä investointeja reaalitalouteen vähintään 315 miljardin euron edestä vuosina 2015–2017.