Lehdistötiedote 14.11.2015

EKP:n 9 pankin kattava arvio valmistui, Kuntarahoitus Oyj siirtyy EKP:n valvontaan

Euroopan keskuspankki on tänään julkaissut kattavan arvion tulokset. Vuoden 2015 kattava arvio koostui saamisten laadun arvioinnista (AQR, Asset Quality Review) ja stressitestistä. Arviossa oli mukana 9 pankkia, Suomesta Kuntarahoitus Oyj.

Kattavan arvion vaatimuksena oli vähintään 5,5 % ydinvakavaraisuuden säilyttäminen stressitestin heikon talouskehityksen skenaariossa taseen laatuarvion perusteella tehtyjen tasearvojen korjausten jälkeen. Kuntarahoitus Oyj:n ydinvakavaraisuus kattavan arvion heikon talouskehityksen skenaariossa oli 20,8 %.

Kaikille EKP:n suoraan valvontaan siirtyville luottolaitoksille tehdään kattava arvio. Arvion tavoitteena on lisätä pankkien taseiden läpinäkyvyyttä ja tarvittaessa vahvistaa pääomia. Kuntarahoitus Oyj siirtyy Euroopan keskuspankin suoraan valvontaan 1.1.2016 alkaen. Kuntarahoitus Oyj oli vuoden 2014 lopussa yli 30 miljardin euron taseellaan Suomen kolmanneksi suurin luottolaitos.

Suomessa toimivista luottolaitoksista EKP:n suorassa valvonnassa ovat lisäksi Nordea Pankki Suomi Oyj, OP Ryhmä sekä Danske Bank Oyj.

Lisätietoja antaa

Jyri Helenius, osastopäällikkö, puhelin 010 831 5312

Katso myös