Lehdistötiedote 4.4.2014

Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 1/2014: Suomen finanssisektorin tila kohtuullisen hyvä, toimintaympäristö varsin hauras ja riskit kasvussa

Finanssivalvonnan tänään julkaisemien vuoden 2013 lopun tietojen mukaan Suomen pankki- ja vakuutussektorien vakavaraisuus on kokonaisuutena tarkastellen kohtuullisen hyvä. Myös sektorien kannattavuus on säilynyt kohtuullisen hyvänä huolimatta reaalitalouden heikosta kehityksestä.

– Toimintaympäristön riskit ovat edelleen merkittävät, johtaja Anneli Tuominen muistuttaa. – Suomen talouden näkymät ovat epävarmat, mikä kasvattaa finanssisektorin herkkyyttä negatiivisille muutoksille. Riittävien pääomapuskureiden ylläpito onkin finanssimarkkinoiden vakauden ja luottamuksen kannalta keskeistä, johtaja Tuominen korostaa. Heikkona jatkuva taloustilanne edellyttää etenkin pankeilta asiakaskunnan taloudellisen tilanteen tarkkaa seurantaa sekä toimivaa ja riittävää riskienhallintaa.

Pankkisektorin vakavaraisuus säilyi vahvana

Suomalaispankkien vakavaraisuussuhdeluku oli vuoden lopussa 16,0 % (31.12.2012: 17,0 %). Korkealaatuinen ns. ydinvakavaraisuus (Core Tier 1) oli keskimäärin 14,8 % (31.12.2012: 15,5 %). Tunnuslukuja laski Nordea-konsernin sisäinen takausjärjestely, jota huomioimatta sektorin vakavaraisuus vahvistui vuonna 2013 aiempien vuosien tavoin. Rahoitus- ja vakuutusryhmittymien vakavaraisuussuhdeluku säilyi ennallaan 1,9:ssa.

Pankit paikkasivat matalan korkotason aiheuttamaa rahoituskatteen lovea korkeammilla luottomarginaaleilla ja korotetuilla palvelumaksuilla sekä karsimalla kuluja. Pankkien kulutaso laski, jos pankkiveron vaikutusta ei oteta huomioon.

Luotoista kirjattavat arvonalentumistappiot pienenivät, mutta kotimaiset järjestämättömät saamiset kasvoivat euromääräisesti. Järjestämättömien saamisten kasvu ennakoi pidemmällä aikavälillä arvonalentumistappioiden nousua nykytasolta.

Työeläkesektorin riskinkantokyky vahva

Sektorin vakavaraisuusaste parani hieman ja oli vuoden 2013 lopussa 28,4 % (31.12.2012: 26,2 %). Riskiperusteinen vakavaraisuusasema puolestaan heikkeni jonkin verran 2,1:een (31.12.2012: 2,5). Tämä johtui suuren (lähes 40 %) osakepainon aiheuttamasta selvästi keskimääräistä korkeammasta riskitasosta. Työeläkeyhtiöiden riskitason nosto kasvatti vakavaraisuusvaatimusta, mutta mahdollisti suotuisassa markkinatilanteessa hyvän sijoitustuloksen valtaosalle yhtiöistä.

Henkivakuutussektorin vakavaraisuus hyvä, vahinkovakuutussektorin vahva

Henkivakuutussektorin toimintapääoma pysyi yli 5-kertaisena suhteessa lain asettamaan vähimmäismäärään (31.12.2012: 5,4). Henkivakuutusyhtiöiden riskiperusteinen vakavaraisuusasema oli 3,7 (3,0). Vakavaraisuuden vahvistumisen taustalla oli sijoitussidonnaisten tuotteiden myynnin kasvu.

Vahinkovakuutussektorin riskiperusteinen vakavaraisuusasema oli 2,3 (2,1) ja vakavaraisuusasema 4,2 (4,3). Parantunut kannattavuus vahvisti vakavaraisuutta.

Tammi–maaliskuun vakavaraisuustiedot julkaistaan vain vakuutussektorin osalta

Merkittävien raportointimuutosten vuoksi kuluvan vuoden ensimmäisen neljänneksen tiedot julkaistaan kesäkuussa vain vakuutussektorin osalta. Pankkisektorin vakavaraisuustiedot julkaistaan seuraavan kerran kesäkuun lopun tietojen pohjalta syyskuussa.

Lisätietoja antavat

  • Anneli Tuominen, johtaja, puhelin 010 831 5300
  • Marja Nykänen, apulaisjohtaja, puhelin 010 831 5247

Liitteet