Lehdistötiedote 12.2.2013

Parempi yksi yhteinen ja vahva kuin hajanainen valvonta

Finanssivalvonnan johtaja Anneli Tuominen pitää yhteistä pankkivalvontaa tarpeellisena, jotta luottamus finanssijärjestelmään ja valvontaan palautuu. – Tarvitaan myös tiukempaa sääntelyä, jotta kriiseiltä vältytään jatkossa. On kuitenkin olennaista löytää oikea tasapaino taloudellisen kasvun ja sääntelyn välillä, Tuominen totesi Finanssivalvonnan kansainvälisessä konferenssissa tiistaina.

– Meillä ei ole enää varaa nykyisen kaltaiseen finanssikriisiin, joka on tullut kalliiksi sekä veronmaksajien että talouskasvun näkökulmasta. Sen vuoksi tarvitaan uudistuksia sekä sääntelyyn että valvontaan. Uudistusten nettovaikutus jää varmasti plussalle, Tuominen summasi. Komission arvion mukaan Euroopan maat käyttivät vuosina 2008–2011 pankkiensa tukemiseen 4 500 miljardia euroa mukaan lukien takausvastuut. Finanssikriisit myös syventävät ja pidentävät reaalitalouden taantumaa. Aiemmissa pankkikriiseissä on menetetty keskimäärin jopa yli viidennes bruttokansantuotteesta.

Lisäksi Tuominen painotti, että sääntelyssä tulisi huomioida suhteellisuusperiaate. – Sääntely on pitkälti laadittu suurten kansainvälisten pankkien riskejä ja liiketoimintamalleja silmällä pitäen. Sääntelyn soveltuvuutta pienille toimijoille tulisi vielä arvioida kriittisesti.

Tuominen toisti Finanssivalvonnan kantana, että yhteinen valvonta on nykyistä kansallista valvontajärjestelmää parempi. Ylikansallinen valvonta kykenee havaitsemaan rajojen yli ulottuvat riskit paremmin ja luomaan uskottavuutta pankkijärjestelmään ja valvontaan, koska se on riippumaton kansallisista intresseistä.

Tuominen muistutti Finanssivalvonnan puhuneen ylikansallisen valvojan tarpeesta jo ennen finanssikriisin puhkeamista suurten monikansallisten pankkien valvonnan tehostamiseksi, mutta näki tulevassa mallissa vielä avoimiakin kysymyksiä. Nordean ja Danske Bankin Suomessa toimivat tytärpankit tulevat suoraan EKP:n valvontaan, mutta niiden konsernitason valvonnasta vastaavat Ruotsin ja Tanskan valvojat. Tuominen esittikin toiveen, että myös Ruotsi ja Tanska liittyisivät yhteiseen valvontamekanismiin mahdollisimman pian yhtenäisen ja tasapuolisen valvonnan varmistamiseksi.

Finanssivalvonnan vuosittain järjestämässä konferenssissa käsiteltiin tällä kertaa pankkiunionia sekä pankkisektorin sääntelyä ja sen vaikutuksia pankkisektorin ja talouden toimintaan. Konferenssissa esiintyivät Suomen Pankin pääjohtaja Erkki Liikanen, Euroopan keskuspankin varapääjohtaja Vítor Constâncio, Euroopan pankkiviranomaisen (EBA) puheenjohtaja Andrea Enria, johtaja John Berrigan EU:n komissiosta, Nordean konsernijohtaja Christian Clausen, Aalto-yliopiston professori Sixten Korkman sekä Suomen Pankin johtokunnan varapuheenjohtaja ja Finanssivalvonnan johtokunnan puheenjohtaja Pentti Hakkarainen.

Lisätietoja antaa

Anneli Tuominen, johtaja, puhelin 010 831 5300.