Lehdistötiedote 5.6.2013

Pankki- ja vakuutussektorien vakavaraisuus 31.3.2013: Suomen finanssisektorin tila vakaa, matala korkotaso alentaa pankki- ja vakuutussektorin kannattavuutta

Finanssivalvonnan tänään julkaisemien maaliskuun lopun tietojen mukaan pankki- ja vakuutussektorien vakavaraisuus oli Suomessa edelleen hyvä.

Matala korkotaso on haaste sekä pankki- että vakuutussektorille. – Pankkisektorin kannattavuus on edelleen kohtuullinen mutta koetuksella, johtaja Anneli Tuominen muistuttaa. – Vakuutussektorin toimijoille on haaste kohdentaa sijoituksensa tuottavasti, mutta hallitulla riskitasolla.

Pankkisektorin sekä rahoitus- ja vakuutusryhmittymien vakavaraisuus säilynyt hyvänä

Pankkisektorin vakavaraisuussuhde oli maaliskuun lopussa 16,4 % (31.12.2012: 17,0 %). Suomalaispankkien omien varojen laatu oli edelleen hyvä. Omat varat muodostuivat pääosin (95 %) ns. ensisijaisista omista varoista. Kaikkein korkealaatuisimpien, rajoituksettomien ensisijaisten omien varojen eli ns. ydinvakavaraisuuden (Core Tier 1) suhde oli lähes ennallaan eli 15,0 % (31.12.2012: 15,5 %).

Rahoitus- ja vakuutusryhmittymien yhteenlaskettu vakavaraisuus pysyi 1,9:ssa (31.12.2012: 1,9).

Työeläkelaitosten vakavaraisuus koheni edelleen, riskitaso nousi

Työeläkelaitosten yhteenlaskettu vakavaraisuuspääoma kasvoi alkuvuoden aikana 1,1 miljardia euroa. Riskiperusteinen vakavaraisuusasema laski 2,1:een (31.12.2012: 2,5). Lasku johtui osaksi vuodenvaihteessa voimaan tulleesta lakimuutoksesta ja osaksi sijoitussalkkujen riskitason nostosta.

Henki- ja vahinkovakuutusyhtiöiden vakavaraisuus pysyi hyvällä tasolla

Henkivakuutusyhtiöiden vakavaraisuus säilyi hyvällä tasolla, vaikka sijoitustuotot olivat tammi-maaliskuussa keskimäärin vain 1,7 % (31.3.2012: 4,0 %). Toimintapääoma säilyi edellisvuoden tasolla ja oli 5,4-kertainen (31.12.2012: 5,4-kertainen) laissa säädettyyn vähimmäismäärään nähden. Riskiperusteinen vakavaraisuusasema vahvistui ja oli 3,3 (31.12.2012: 3,0).

Vahinkovakuutussektorin toimintapääoma pysyi vahvana. Toimintapääoman määrä säilyi vuodenvaihteeseen verrattuna ennallaan 4,3-kertaisena vähimmäismäärään nähden. Yhtiöittäin tarkasteltuna tässä vakavaraisuusasemassa on kuitenkin suuria eroja. Riskiperusteinen vakavaraisuusasema vahvistui edelleen ja oli 2,3 (31.12.2012: 2,1).

Lisätietoja antavat

  • Anneli Tuominen, johtaja, puhelin 010 831 5300
  • Jukka Vesala, apulaisjohtaja, puhelin 010 831 5374

Liite

Pankki- ja vakuutussektorien vakavaraisuus 31.3.2013 (pdf)