Lehdistötiedote 4.12.2013

Pankki- ja vakuutussektorien vakavaraisuus 30.9.2013: Suomen finanssisektorin riskinkantokyky säilynyt hyvänä heikentyneestä makrotalouden kehityksestä huolimatta

Finanssivalvonnan tänään julkaisemien syyskuun lopun tietojen mukaan pankki- ja vakuutussektorien vakavaraisuus oli Suomessa edelleen hyvä, eli riskinkantokyky on säilynyt hyvänä kaikilla sektoreilla. – Toimintaympäristön merkittävät riskit huomioiden on tärkeää, että valvottavat säilyttävät riittävät vakavaraisuuspuskurit ja siten hyvän riskinkantokyvyn, johtaja Anneli Tuominen muistuttaa.

Positiivisesta markkinakehityksestä huolimatta Suomen finanssisektorin toimintaympäristö on edelleen riskialtis. Sekä kotimaan että laajemmin Euroopan talouskasvunäkymät ovat jatkuneet vaisuina. Yritysten konkurssit ovat lisääntyneet ja luotonannon kasvu on hiipunut merkittävästi. Vaikka pankkisektorin järjestämättömät saamiset suhteessa luotto- ja takauskantaan ovat edelleen matalalla 0,56 prosentin tasolla, kasvoivat nämä euromääräisesti edellisvuodesta 17 prosenttia yritysluottojen ja 5 prosenttia kotitalousluottojen osalta.

Matala korkotaso rajoittaa rahoituskatteeseen perustuvan peruspankkitoiminnan kannattavuutta ja kasvattaa muiden tuottoerien merkitystä pankkien tuloksessa. Heikko talouskasvu niin ikään vaikuttaa jatkuessaan kannattavuuteen alentavasti kaikilla sektoreilla.

Pankkisektorin vakavaraisuus säilyi vahvana

Pankkisektorin korkokate on luotonannon kasvun hiipumisesta huolimatta kääntynyt nousuun lainamarginaalien korotusten myötä. Pankeille korkotason pysyminen matalana ja talouden heikko kehitys luovat kuitenkin paineita kannattavuuteen.

Pankkisektorin vakavaraisuussuhde oli syyskuun lopussa sama 15,6 % kuin kesäkuun lopussa. Suomalaispankkien omien varojen laatu oli edelleen hyvä ja niiden määrä kasvoi hieman kertyneiden voittovarojen ansiosta. Omat varat muodostuvat pääosin (95 %) ns. ensisijaisista omista varoista. Kaikkein korkealaatuisimpien, rajoituksettomien ensisijaisten eli ns. ydinvakavaraisuuden (Core Tier 1) suhde oli lähes ennallaan eli 14,4 % (30.6.2013: 14,3 %). Suomalaispankit täyttävät jo ensi vuoden alusta alkaen asteittain voimaan tulevat uudet pankkisektorin vakavaraisuusvaatimukset.

Rahoitus- ja vakuutusryhmittymien yhteenlaskettu vakavaraisuusaste säilyi ennallaan 1,9:ssä.

Työeläke-, vahinko- ja henkivakuutussektorien vakavaraisuus vahvistui sijoitustuottojen kasvun ansiosta, mutta eri toimijoiden välillä suuria eroja

Työeläkelaitosten yhteenlaskettu vakavaraisuuspääoma kasvoi kolmannen neljänneksen aikana 1,3 miljardia euroa, mikä vahvisti jo ennestään hyvää vakavaraisuutta ja mahdollisti suhteellisen korkeariskisen sijoitustoiminnan ylläpitämisen. Erot vakavaraisuudessa olivat kuitenkin suuret työeläkelaitosten välillä. Sijoitussalkkujen suhteellisen korkea riskitaso näkyy työeläkesektorin viime vuosia matalampana riskiperusteisena vakavaraisuusasemana, joka säilyi liki ennallaan ja oli 2,1 (30.6.2013: 2,0).

Henkivakuutusyhtiöiden vakavaraisuus koheni kolmannella neljänneksellä. Toimintapääoma nousi ja oli noin 5,5-kertainen (30.6.2013: 5,2-kertainen) laissa säädettyyn vähimmäismäärään nähden. Riskiperusteinen vakavaraisuusasema nousi 3,5:een (30.6.2013: 3,2).

Vahinkovakuutussektorin vakavaraisuuden tunnusluvut vahvistuivat ja toimintapääoman määrä oli 4,5-kertainen (30.6.2013: 4,3-kertainen) vähimmäismäärän nähden. Vakavaraisuudessa oli kuitenkin suuria eroja toimijoiden välillä. Riskiperusteinen vakavaraisuusasema oli 2,4 (30.6.2013: 2,3).

Lisätietoja antavat

  • Anneli Tuominen, johtaja, puhelin 010 831 5300, ja
  • Jukka Vesala, apulaisjohtaja, puhelin 010 831 5374

Liite

Pankki- ja vakuutussektorien vakavaraisuus 30.9.2013 (pdf)