Kuulutus Virallinen lehti 11.7.2013: SHB Liv Henkivakuutusosakeyhtiö luovuttaa DNB Livsforsikring AS:lle Norjan sivuliiketoimintaan liittyvän vakuutuskantansa

Vakuutusyhtiölain (521/2008) 21 luvun 5 §:n perusteella ilmoitetaan, että SHB Liv Henkivakuutusosakeyhtiö ja DNB Livsforsikring AS ovat hakeneet Finanssivalvonnan suostumusta vakuutuskannan luovuttamista koskevaan suunnitelmaan. Suunnitelman mukaan SHB Liv Henkivakuutusosakeyhtiö luovuttaa DNB Livsforsikring AS:lle Norjan sivuliiketoimintaan liittyvän vakuutuskantansa, joka koostuu seuraavista vakuutuksista:

IPA without beneficiaries (vapaaehtoinen eläkevakuutus)
IPA with beneficiaries, (vapaaehtoinen eläkevakuutus)
IPA UR, (vapaaehtoiseen eläkevakuutukseen liitetty työkyvyttömyysetuus)
Livrente, (vapaaehtoinen eläkevakuutus)
Kollektiv Livrente, (ryhmäeläkevakuutus)

Kaikki edellä luetellut vakuutukset kuuluvat henkivakuutusluokkaan 3.

Tämän johdosta kehotetaan niitä luovutettavaan vakuutuskantaan kuuluvien vakuutusten vakuutusvelkojia, jotka tahtovat tehdä muistutuksia hakemusta vastaan, esittämään ne Finanssivalvonnalle viimeistään 31.  elokuuta 2023.

Hakemusta koskevat asiakirjat ovat virka-aikana nähtävissä Finanssivalvonnassa, osoitteessa Snellmaninkatu 6, 1 krs., Helsinki.

Yhteyshenkilö: vanhempi juristi Katri Jokinen, p. (09) 183 5393

Helsingissä 6. päivänä heinäkuuta 2023

FINANSSIVALVONTA