Blogi 2.11.2022 – 7/2022

Ilmastonmuutos näkyy pankkien valvonnassa – pankkien on edelleen kehitettävä ilmastoriskien hallintaa

Kirjoittaja Niina de Neumann työskentelee Finanssivalvonnassa pankkivalvojana.

EKP on julkaissut teema-arvion eurooppalaisten pankkien ilmasto- ja ympäristöriskien hallinnasta. Vaikka riskien hallinta on edennyt, arvion mukaan näiden riskien huomioonottamista on kuitenkin edelleen lisättävä.

Vuonna 2020 julkaistiin Euroopan Keskuspankin (EKP) pankkivalvonnan ilmasto- ja ympäristöriskien hallintaopas, josta olen kirjoittanut aiemmin blogissa. Pari vuotta on kulunut. Pankit sekä valvoja ovat edenneet askel askeleelta kohti sitä, että ilmasto- ja ympäristöriskejä hallitaan ja valvotaan kattavammin.  

Etenemisen tuo esiin EKP:n tekemän ilmasto- ja ympäristöriskien teema-arvion tulosten raportti. Teema-arvio perustui EKP:n hallintaoppaan valvontaodotuksiin. Hallintaopas sisältää kolmetoista keskeisintä odotusta siitä, miten pankit voivat hallita ilmasto- ja ympäristöriskejä vakavaraisuusvalvonnan näkökulmasta. Teema-arviossa oli mukana 186 eurooppalaista pankkia.

Teema-arvion tuloksista

Raportin perusteella pankit ovat suurilta osin yhtä mieltä siitä, että ne altistuvat olennaisesti ilmasto- ja ympäristöriskeille sekä lyhyellä ja pidemmällä aikajänteellä. Pankit ovat kartoittaneet ilmasto- ja ympäristöriskeistä aiheutuvia taloudellisia riskejä. Lisäksi vastuita ilmasto- ja ympäristöriskien hallinnasta on jaettu pankkien organisaatioissa.

Monella pankilla ilmasto- ja ympäristöriskien kokonaisvaltainen hallinta ja selkeä toteutus on kuitenkin vielä kesken. Esimerkiksi ilmastoriskeille ei ole asetettu tavoitteita ja riskilimiittejä. Se tarkoittaa, että riskejä ei vielä tehokkaasti mitata ja seurata. Lisäksi haasteet riskien vaikutusten arvioinneissa ja ennakoitavuudessa jatkuvat. Pankit ovat tottuneempia arvioimaan riskejä muutaman vuoden päähän, ei vuosikymmenien päähän. On kuitenkin hyvä, että pankkien tietoisuus ilmasto- ja ympäristöriskeistä ja niiden hallinnasta on selvästi kasvanut viime vuodesta. Lisäksi kaksi kolmesta pankista tunnistaa ilmasto- ja ympäristöriskien monenlaiset lähteet, esimerkiksi luonnon monimuotoisuuden vähenemisen, veden puutteen ja saastumisen.

Hyvät käytänteet

Teema-arvion tulosten kanssa on julkaistu teema-arviossa esiin tulleet pankkien hyvät käytänteet ilmasto- ja ympäristöriskien hallinnassa. Hyviä käytänteitä on 26. Pankkien suhtautuminen ilmasto- ja ympäristöriskeihin riippuu muun muassa pankin koosta, liiketoimintamallista ja siitä missä maissa pankilla on toimintaa eli sijainnista. Hyvien käytäntöjen jakaminen pankeille kirittää pankkeja jatkamaan riskien hallinnan kehitystä ja esimerkiksi käyttämään asiakkailleen riskiluokituksia, joissa tunnistetaan ja arvioidaan ilmasto- ja ympäristöriskejä. Hyvissä käytänteissä mainitaan muun muassa mitä tietoja voidaan tarvita kattavaan riskiarviointiin. Näitä voivat olla muun muassa asiakkaiden energiankulutus ja kuinka paljon siitä on fossiilista ja uusiutuvaa energiaa.

Tavoite

Pankkijärjestelmän vakaus edellyttää ilmastonmuutoksesta johtuvien riskien hallintaa. Pankkivalvoja odottaa, että pankit ovat ilmasto- ja ympäristöriskien osalta EKP:n valvontaodotusten mukaisia vuoden 2024 loppuun mennessä. Aikaa ei ole tuhlattavaksi.

Linkit: