Blogi 6.6.2018 – 7/2018

Mitäs ihmettä ne työttömyyskassat oikein tekevätkään?

Kirjoittaja Marko Aarnio työskentelee Finanssivalvonnassa Työttömyysvakuutus-toimiston päällikkönä

Viime aikoina on käyty vilkasta ja välillä kuumaakin keskustelua työttömyysvakuutuksesta ja työttömyyskassoista. Esillä on ollut muun muassa informaatio, jota eri tahot antavat työttömyyskassojen tehtävistä ja asemasta sekä kassojen suhteesta ammattiliittoihin ja muihin yhteistyökumppaneihinsa.

Laki on hyvin yksiselitteinen. Työttömyyskassan tehtävänä on laissa säädettyjen etuuksien (ansiopäiväraha, vuorottelukorvaus ja liikkuvuusavustus) järjestäminen jäsenilleen. Mitään muuta ei saa tehdä edes silloin, kun se tuntuisi fiksulta ja näyttäisi sopivan hyvin kassan hoidettavaksi. Lisäksi työttömyyskassoilta edellytetään laissa itsenäisyyttä suhteessa muihin toimijoihin.

Työttömyyskassan jäsenyydessä on yksikertaisesti kysymys vakuutuksesta työttömyyden varalle. Työttömyyskassan jäsenyys ja ansiopäivärahaoikeus eivät edellytä ammattiliiton tai minkään muun yhteisön jäsenyyttä.

Finanssivalvonnalta on toivottu toimia kassojen jäsenmaksuihin ja itsenäisyyteen liittyvän vääräksi koetun informaation oikaisemiseksi. Olemmekin puuttuneet työttömyyskassojen jäsenmaksuistaan ja itsenäisyydestään antamaan informaatioon. Molempia asioita käsitellään myös kassoille antamissamme ohjeissa.

Viime aikoina olemme käyneet läpi kassojen nettisivuja. Ilokseni olen huomannut, että monet kassat ovat ottaneet nettisivujensa kanssa isoja harppauksia parempaan suuntaan. Jäsenmaksut, kassan itsenäisyys ja tehtävä on esitetty useilla nettisivuilla täysin oikein. Ja mikä vielä hienompaa, osa on tehnyt tämän täysin oma-aloitteisesti. Toki maali liikkuu, ja joillakin parannettavaa vielä on.

Välillä Finanssivalvonnalle tarjotaan keskusteluissa roolia, johon Arkadianmäki ei ole antanut lisenssiä. Voimme suoraan puuttua vain valvottaviemme, tässä tapauksessa työttömyyskassojen, toimintaan. Tätä on tuntunut olevan vaikea ymmärtää tai hyväksyä, mutta tässäkin Finanssivalvonnan täytyy elää niin kuin opettaa eli pysyä myös itse toimivaltansa rajoissa.

Informaation sisällöstä vastaa se, joka sitä antaa. Muiden tahojen antamien virheellisten tietojen suhteen nostaisin kuitenkin esiin työttömyyskassojen oma-aloitteisen reagoinnin merkityksen varsinkin silloin, kun informaatio on pahasti pielessä ja voi johtaa väärinkäsityksiin. Kassat ovatkin muutama vuosi sitten kyselyymme vastanneet, että puuttuvat asiaan, jos huomaavat jonkun toisen tahon antavan väärää tietoa heidän palveluistaan, ja näin on myös tapahtunutkin.