Verkkouutinen 3.7.2024 – 12/2024

Pankkivalvonta-osastolle uusia toimistopäällikkönimityksiä

Finanssivalvonnan Pankkivalvonta-osaston rakennetta on uudistettu, ja kolmeen uuteen toimistoon on nimitetty toimistopäälliköt, jotka aloittavat uusissa tehtävissään 1.9.2024. Uudessa organisaatiossa toinen toimisto keskittyy suurten, EKP:n suorassa valvontavastuussa olevien pankkien valvontaan ja toinen kotimaisten kansallisen valvojan suorassa valvontavastuussa olevien pankkien valvontaan.

Suuret pankit -toimistoon nimitettiin päälliköksi kauppatieteiden maisteri Sari Lindqvist. Hän työskentelee tällä hetkellä Pankkien jatkuva valvonta 2 -toimistossa päällikkönä. Hän siirtyi vuonna 2018 Finanssivalvontaan Nordeasta, josta hänellä oli pitkä kokemus riskienhallinnan ja vakavaraisuusraportoinnin esihenkilö- ja asiantuntijatehtävistä.

Kotimaiset pankit ja riskialueet -toimistoon nimitettiin päälliköksi kauppatieteiden maisteri Thomas Petroff. Hän on työskennellyt Pankkien jatkuva valvonta 1 -toimistossa johtavana valvojana vuodesta 2021 alkaen ja tällä hetkellä hän työskentelee myös toimiston vastaavana päällikkönä. Finanssivalvonnassa hän aloitti työskentelyn riskiasiantuntijana vuonna 2017 ja sitä ennen hän on työskennellyt mm. Nordeassa eri asiantuntijatehtävissä.

Tarkastus ja sisäiset mallit -toimiston päälliköksi on nimitetty filosofian tohtori Anne Puustelli. Hän on työskennellyt Pankkien riskialueet -toimiston päällikkönä vuodesta 2021 alkaen ja tällä hetkellä hän työskentelee myös vastaavana päällikkönä Pankkien tarkastus ja mallit -toimistossa. Finanssivalvonnassa hän aloitti työskentelyn johtavana pankkitarkastajana vuonna 2019 ja sitä ennen hän on työskennellyt OP Ryhmässä riskienhallinnan asiantuntijatehtävissä.

Lisätietoja

Marko Myller, osastopäällikkö. Haastattelupyynnöt koordinoi Viestinnän mediapäivystys, puhelin 09 183 5030, arkisin klo 9–16.