Verkkouutinen 28.11.2023 – 12/2023

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen tilastollinen tutkimus 2018–2022: Vakuutustekninen tulos pysyi hyvällä tasolla vuonna 2022, mutta sijoitustoiminta oli tappiollista

Vuonna 2022 työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen (TyTA) vakuutusmaksutulo oli 568,7 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna oli 563,0 miljoonaa euroa. Kasvua maksutulossa oli 1,0 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Markkina pysyi keskittyneenä, sillä neljän suurimman yhtiön osuus vakuutusmaksuista oli noin 94 prosenttia. Vuoden 2022 aikana Alandia myi TyTA-kantansa LähiTapiolalle, joten vuoden lopussa TyTA-toimintaa harjoitti yhdeksän vakuutusyhtiötä. Näistä seitsemän oli suomalaisia vakuutusyhtiötä ja kaksi ulkomaisten ETA-vakuutusyhtiöiden sivuliikkeitä.

Vuonna 2022 toteutunut tulos oli selvästi yli keskimääräisen tason. Tulos 306 miljoonaa euroa oli noin 54 prosenttia suhteessa nettomaksutuottoihin, kun viiden vuoden keskimääräinen suhde on noin 31 prosenttia. Tuloksen taustalla oli erittäin vahva vakuutustekninen tulos, joka oli 497 miljoonaa euroa. Vahva vakuutustekninen tulos selittyi pitkälti vastuuvelan laskuperustemuutoksilla ja erityisesti laskuperustekorkojen nostoilla. Laskuperustemuutoksista oikaistu vakuutustekninen tulos oli 76 miljoonaa euroa, kun se vuonna 2021 oli 98 miljoonaa euroa. Oikaistun tuloksen heikkenemistä selittää maksettujen korvausten tason palautuminen lähemmäksi koronapandemiaa edeltäneen ajan tasoa.

Vuonna 2022 sijoitustoiminta tuotti tappiota 191 miljoonan euron verran, joten laskuperustemuutoksista oikaistu kokonaistulos oli 114 miljoonan euron verran tappiollinen. Viimeisen viiden vuoden aikana sijoitukset ovat keskimäärin tuottaneet 95 miljoonaa euroa ja oikaistu tulos on keskimäärin ollut 158 miljoonaa euron verran voitollinen. Koko vakuutuslajin toiminta on siten ollut kannattavaa, vaikka yhtiöiden ja eri vuosien välillä tuloksen muodostumisessa on ollut suuria eroja.

Finanssivalvonnan julkaisema TyTA-vakuutuksen tilastollinen tutkimus perustuu vakuutusyhtiöiltä kerättyyn aineistoon. Tutkimuksessa esitetään vakuutusmaksuja, markkinaosuuksia, tunnuslukuja ja tulosta koskevia taulukoita, kuvioita ja laskelmia. Yhteenlaskettujen tietojen lisäksi erillisessä tiedostossa julkaistaan tulostiedot yhtiökohtaisesti.

Lisätietoja antaa

Iiro Marttila, matemaatikko, puhelin 09 183 5482 tai iiro.marttila(at)finanssivalvonta.fi.

Liitteet