Verkkouutinen 7.8.2023 – 9/2023

Teija Korpiaho EIOPAn johtokunnan jäseneksi

Finanssivalvonnan Vakuutusvalvonta-osaston johtava neuvonantaja Teija Korpiaho on nimitetty Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen EIOPAn johtokunnan jäseneksi 31.7.2023 alkaen 2,5-vuotiskaudeksi. Johtokunta koostuu EIOPAn puheenjohtajasta, kuudesta kansallisen valvojan edustajasta sekä komission edustajasta. Korpiaho toimii myös EIOPAn hallintoneuvoston varsinaisena jäsenenä.

EIOPAn tehtävänä on auttaa ylläpitämään rahoitusjärjestelmän vakautta, edistää markkinoiden ja rahoitustuotteiden avoimuutta sekä auttaa suojaamaan vakuutuksenottajia, eläkejärjestelmien jäseniä ja edunsaajia. Johtokunnan jäsenenä on mahdollista vaikuttaa yhteisen EU-valvontakulttuurin lisäksi muun muassa pohjoismaiden valvontakulttuurin näkemysten huomioimiseen.

Lisätietoja EIOPAn toiminnasta (englanniksi)