Verkkouutinen 31.1.2022 – 2/2022

Nettomääräisten lyhyiden positioiden raportointiraja laskee pysyvästi 0,1 prosenttiin

Euroopan komissio hyväksyi 27.9.2021 ESMAn toukokuussa esittämän ehdotuksen alentaa pysyvästi lyhyiden nettopositioiden raportointikynnysarvoa 0,2 prosentista 0,1 prosenttiin ja komission delegoitu asetus julkaistiin Virallisessa lehdessä 11.1.2022. Komission delegoitu asetus (EU) 2022/27 tulee voimaan maanantaina 31.1.2022.

ESMA julkaisi 26.1.2022 kannanoton, jossa annetaan käytännön ohjeita lyhyiden nettopositioiden raportointia varten raportointirajan muuttuessa. ESMAn ohjeen mukaan kaikki 31.1.2022 tai sitä ennen syntyneet voimassa olevat 0,1–0,2 % suuruiset positiot tulee raportoida toimivaltaiselle viranomaiselle 1.2.2022.

Katso myös