Verkkouutinen 12.12.2022 – 19/2022

Euroopan keskuspankki julkaisi pankkivalvonnan prioriteetit ja riskiarvion 2023–2025

Euroopan keskuspankki (EKP) on julkaissut 12.12. eurooppalaisten pankkien valvontaprioriteetit ja riskiarvion vuosille 2023–2025. Nämä myös Suomen pankkivalvontaa ohjaavat prioriteetit ovat:

  1. Talous- ja rahoitustilanteen muuttuminen ja maantieteellis-poliittinen kehitys
  2. Digitalisaatioon liittyvät haasteet ja johdon mahdollisuudet ohjata toimintaa
  3. Ilmastonmuutoksen vaikutusten ottaminen huomioon toiminnassa

Lisätietoa aiheesta löytyy EKP:n verkkosivulta:

Valvontaprioriteetit ja arvio riski- ja haavoittuvuustekijöistä
Valvontaprioriteetit vuosille 2023–2025