Verkkouutinen 14.12.2022 – 20/2022

EIOPAn ensimmäisessä IORP-ilmastostressitestissä nousi esiin huomattavia siirtymäriskejä

Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen (EIOPA) julkaisi 13.12.2022 ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavien laitosten (IORP) ilmastostressitestitulokset. Alan ensimmäisessä ilmastostressitestissä EIOPA pyrki arvioimaan lisäeläkelaitosten sietokykyä ilmastonmuutosskenaariota kohtaan. Havainnot osoittavat, että eurooppalaiset lisäeläkelaitokset ovat olennaisesti alttiita siirtymäriskeille. Stressitestiin osallistui lisäeläkelaitoksia myös Suomesta. Ilmastostressin vaikutus suomalaisten lisäeläkelaitosten varoihin oli hieman keskimääräistä pienempi.

EIOPAn 13.12.2022 julkaisema englanninkielinen tiedote:

EIOPA’s first IORPs climate stress test shows material exposure to transition risks