Verkkouutinen 9.12.2021 – 17/2021

Selvitys henkivakuutusyhtiöiden kohtuusperiaatteen toteutumisesta vuonna 2020: kohtuusperiaatteeseen liittyvä jatkuvuusperiaate yleisesti toteutui ja yhtiöt noudattivat vahvistamiaan lisäetujen jakoperiaatteita

Finanssivalvonnan julkaiseman kohtuusperiaateselvityksen mukaan yhtiöiden lisäetujen jakopolitiikat vaihtelevat paljonkin. Yhtiöiden säästö- ja eläkevakuutuksilleen myöntämät asiakashyvitykset ovat kuluneiden kolmentoista vuoden aikana laskeneet vähitellen. Kuitenkin vakuutusten kokonaistuotot ovat keskimäärin ylittäneet sekä kuluttajahintojen muutoksen että markkinoilta saatavan korkotuoton.

Selvityksessä tehtiin seuraavat havainnot

  • Kohtuusperiaatteeseen liittyvä jatkuvuusperiaate yleisesti toteutui ja yhtiöt noudattivat vahvistamiaan lisäetujen jakoperiaatteita.
  • Yhtiöt olivat ottaneet huomioon kohtuusperiaatteen mukaisesti kohtuullisuuden asiakkaidensa erilaisten vakuutusten kesken.
  • Yhtiöiden kohtuusperiaatteesta ja sen toteutumisesta antaman informaation laatu vaihteli mutta oli kaikkien yhtiöiden osalta kuitenkin hyväksyttävällä tasolla.
  • Informaatiota ylijäämän jakautumisesta vakuutuksenottajien ja omistajien kesken ei ole annettu siten, että vakuutuksenottaja voisi arvioida ylijäämän jaon kohtuullisuutta.

Vuonna 2020 alkanut koronapandemia luo todennäköisesti vielä jatkossakin epävarmuutta reaalitalouteen ja sitä kautta myös finanssimarkkinoihin. Finanssivalvonta edellyttää, että vakuutusyhtiöt ottavat huomioon toiminnassaan pitkittyneen koronapandemian aiheuttamat riskit.

Kohtuusperiaate ohjaa ylijäämän jakautumista

Kohtuusperiaatteella tarkoitetaan sitä, miten yhtiö jakaa ylijäämän yhtäältä asiakkaiden ja toisaalta asiakkaiden ja yhtiön omistajien kesken. Kohtuusperiaate edellyttää myös jatkuvuusperiaatteen toteutumista, eli yhtiön tulee pyrkiä turvaamaan asiakkailleen lisäetujen tason jatkuvuus. Kohtuusperiaatetavoitteiden määrittely pohjautuu vakuutusyhtiölain säännöksiin.

Finanssivalvonta kerää henkivakuutusyhtiöiltä vuosittain vakuutuksia koskevaa tilastoaineistoa, jota käytetään selvityksessä kohtuusperiaatteen toteutumisesta. Selvityksessä vertaillaan yhtiöiden verkkosivuillaan julkaisemia lisäetujen jakamista koskevia tavoitteita sekä selvityksiä näiden tavoitteiden toteutumisesta.

Selvityksessä on ruotsinkielinen yhteenveto.

Lisätietoja antaa

Jari Niittuinperä, johtava matemaatikko, puhelin 09 183 5517 tai jari.niittuinpera(at)finanssivalvonta.fi

Liitteet