Verkkouutinen 22.1.2021 – 1/2021

Liikennevakuutuksen tilastotutkimus 2015–2019: Vuosi 2019 oli sijoitustoiminnan huippuvuosi, mutta vakuutustekninen tulos painui vastuuvelan täydennysten vuoksi tarkastelujakson pohjalle

Vuonna 2019 liikennevakuutuksen vakuutusmaksutulo kasvoi edellisestä vuodesta vajaan prosentin 715 miljoonaan euroon. Vuoden lopussa liikennevakuutusta harjoitti Suomessa kaikkiaan 34 vakuutusyhtiötä, missä vähennystä edellisvuoteen oli yhden yhtiön verran. Vakuutusyhtiöistä 28 oli suomalaisia ja kuusi ulkomaisia ETA-maiden vakuutusyhtiötä. Ulkomaisten vakuutusyhtiöiden osuus vakuutusmaksutulosta oli yhteensä 22 prosenttia.

Vuonna 2019 liikennevakuutuksen toteutunut tulos oli jonkin verran keskimääräistä tasoa alempi. Tulos 72 miljoonaa euroa oli noin 11 prosenttia suhteessa nettomaksutuottoihin, kun vastaava viiden vuoden keskimääräinen suhde oli noin 15 prosenttia. Tulosprosentti oli samalla tasolla kuin edellisenäkin vuonna, mutta tuloksen muodostuminen oli kuitenkin merkittävästi poikkeava. Vuonna 2019 vakuutusliiketoiminnan tulos -165 miljoonaa euroa oli viiden vuoden tarkastelujakson heikoin. Negatiivinen tulos oli seurausta vuonna 2019 tehdyistä vastuuvelan korkotäydennyksistä. Toisaalta vuonna 2019 sijoitustuotot 237 miljoonaa euroa olivat puolestaan tarkastelukauden korkeimmat.

Koko vakuutuslajin näkökulmasta toiminta on ollut kannattavaa, mutta yhtiöiden ja eri vuosien välillä tuloksen muodostumisessa on kuitenkin ollut suuria eroja.

Finanssivalvonnan julkaisema liikennevakuutuksen tilastotutkimus perustuu vakuutusyhtiöiltä kerättyyn aineistoon. Tilastotutkimuksessa esitetään vakuutusmaksuja, markkinaosuuksia, tunnuslukuja ja tulosta koskevia taulukoita. Yhteenlaskettujen tietojen lisäksi erillisessä tiedostossa julkaistaan tulostiedot yhtiökohtaisesti.

Lisätietoja antaa

Pirkko Welin-Siikaluoma, johtava matemaatikko, puhelin 09 183 5533 tai pirkko.welin-siikaluoma(at)finanssivalvonta.fi.

Liitteet