Verkkouutinen 29.3.2021 – 7/2021

Finanssivalvonnan johtokunnan tekemät makrovakauspäätökset vuonna 2021

Finanssivalvonnan johtokunnan makrovakauspäätökset julkaistaan vuonna 2021 alustavina ajankohtina 29.6., 24.9. sekä 17.12.

Julkaisupäivä vahvistetaan Finanssivalvonnan verkkosivuilla sekä twitter-kanavassa noin viikkoa ennen. Päätös julkaistaan klo 9.30 Finanssivalvonnan lehdistötiedotteena.

Finanssivalvonnan johtokunta arvioi vuosineljänneksittäin lyhyen ja pitkän aikavälin riskejä Suomen rahoitusjärjestelmän vakaudelle. Tarvittaessa johtokunta voi tiukentaa tai keventää vakautta edistäviä nk. makrovakausvälineitä. Johtokunta päättää neljännesvuosittain muuttuvan lisäpääomavaatimuksen ja asuntolainojen enimmäisluototussuhteen suuruuksista. Järjestelmäriskipuskurin ja kansallisesti merkittävien luottolaitosten lisäpääomavaatimusten (nk. O-SII puskureiden) tasot tarkistetaan vuosittain.

Katso lisää makrovakausvälineistä.