Verkkouutinen 17.12.2020 – 20/2020

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen tilastotutkimus 2015–2019: Vuosi 2019 oli sijoitustoiminnan huippuvuosi, mutta vakuutustekninen tulos painui vastuuvelan täydennysten vuoksi tarkastelujakson pohjalle

Vuonna 2019 työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen vakuutusmaksutulo oli 592 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna oli ollut 565 miljoonaa euroa. Maksutulo kasvoi 4,8 prosentilla edelliseen vuoteen verrattuna. Markkina oli entistäkin keskittyneempi, neljän suurimman yhtiön osuus vakuutusmaksuista nousi 91 prosenttiin edellisvuoden 89 prosentista ja toimintaa harjoitti vuoden lopussa 11 vakuutusyhtiötä, jossa vähennystä edellisvuoteen oli yksi toimija. Työtapaturma- ja ammattitautivakuutusta harjoittavista yhdeksän oli suomalaisia vakuutusyhtiötä ja kaksi ulkomaisten vakuutusyhtiöiden sivuliikkeitä.

Vuonna 2019 toteutunut tulos oli keskimääräistä tasoa. Tulos 67 miljoonaa euroa oli noin 11 prosenttia suhteessa nettomaksutuottoihin, kun viiden vuoden keskimääräinen suhde on noin 10 prosenttia. Tuloksen tekijät puolestaan olivat normaalista merkittävästi poikkeavia. Vakuutusliiketoiminnan tulos oli 215 miljoonaa euroa tappiollinen, johtuen suurelta osin vuonna 2019 tehdyistä vastuuvelan korkotäydennyksistä. Tämä alittaa viiden vuoden keskimääräisen vakuutusliikkeen tuloksen 120 miljoonalla eurolla. Toisaalta sijoitustoiminta tuotti 283 miljoonaa euroa, joka ylitti viiden vuoden keskimääräisen tuloksen 130 miljoonalla eurolla.  

Koko vakuutuslajin näkökulmasta toiminta on ollut kannattavaa, mutta yhtiöiden ja eri vuosien välillä tuloksen muodostumisessa on kuitenkin ollut suuria eroja.

Finanssivalvonnan julkaisema työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen tilastotutkimus perustuu vakuutusyhtiöiltä kerättyyn aineistoon. Tilastotutkimuksessa esitetään vakuutusmaksuja, markkinaosuuksia, tunnuslukuja ja tulosta koskevia taulukoita, kuvioita ja laskelmia. Yhteenlaskettujen tietojen lisäksi erillisessä tiedostossa julkaistaan tulostiedot yhtiökohtaisesti.

Lisätietoja antaa

Toni Blomster, johtava matemaatikko, puhelin 09 183 5318 tai toni.blomster(at)finanssivalvonta.fi.

Liitteet