Verkkouutinen 21.12.2020 – 22/2020

Finanssivalvonta ei ryhdy valvontatoimenpiteisiin ESEF-tilinpäätöksen julkistamisvaatimuksen noudattamatta jättämisestä vuonna 2021

EU:n lainsäädäntöprosessissa etenee avoimuusdirektiivin muutosehdotus, jossa jäsenvaltioille annetaan mahdollisuus sallia listayhtiöiden lykätä ESEFin1 käyttöönottoa vuodella. Koska direktiivin muutos ei ole voimassa 1.1.2021 mennessä, Finanssivalvonta ilmoittaa pidättäytyvänsä vuonna 2021 valvontatoimenpiteistä, jos listayhtiö ei julkista 1.1.2020 tai sen jälkeen alkavilta tilikausilta tilinpäätöstä ja toimintakertomusta ESEF-muotoisena.

Voimassa oleva ESEF-sääntely

Listayhtiöiden, jotka ovat säännellyillä markkinoilla toimivia osakkeiden tai joukkovelkakirjojen liikkeeseenlaskijoita, on voimassa olevan sääntelyn mukaisesti julkistettava tilinpäätöksensä ja toimintakertomuksensa sähköisessä ESEF-muodossa (xHTML ja iXBRL) ensimmäisen kerran 1.1.2020 tai sen jälkeen alkavilta tilikausilta. ESEFin vaatimukset pohjautuvat avoimuusdirektiiviin ja sen muutosdirektiiviin sekä komission tekniseen sääntelystandardiin (RTS, Euroopan komission asetus).  Arvopaperimarkkinalain 7 luvun 5 §:n mukaan listayhtiön tilinpäätös ja toimintakertomus on julkistettava komission teknisen sääntelystandardin mukaisesti.

ESEFin lykkäys vuodella – Finanssivalvonnan kannanotto

EU:n lainsäädäntöprosessissa etenee avoimuusdirektiivin muutosehdotus, jossa jäsenvaltioille annetaan mahdollisuus (jäsenvaltio-optio) sallia listayhtiöiden lykätä ESEFin käyttöönottoa yhdellä vuodella. ESEF-sääntelyn soveltaminen olisi siten pakollista vasta vuonna 2021 alkavilta tilikausilta.  ESEFin käyttöönotto alkuperäisessä aikataulussa olisi myös mahdollista.

Lykkäys on osa EU:n lainsäädäntöpakettia covid-19-pandemian negatiivisten vaikutusten lieventämisestä (Capital Markets Recovery Package) ja siihen sisältyvää esiteasetuksen muutosta.

ESEF-lykkäystä koskevissa kolmikantaneuvotteluissa EU:n lainsäädäntöelinten kesken on saavutettu poliittinen yhteisnäkemys avoimuusdirektiivin muutoksesta (Daily News 11 / 12 / 2020 (europa.eu) > ESEF on kohdassa Coronavirus: EU agrees to rules to make it easier for firms to raise capital through the ‘EU Recovery Prospectus'). Direktiivin muutos ei kuitenkaan ole voimassa vielä 1.1.2021 mennessä, mutta muutoksen voimaantuloa vuoden 2021 alkupuolella voidaan pitää erittäin todennäköisenä.

Valtiovarainministeriö valmistautuu ESEFin käyttöönoton lykkäykseen Suomessa valmistelemalla ennakoivasti hallituksen esitystä arvopaperimarkkinalain muuttamisesta. Valtiovarainministeriön tiedote asiasta löytyy täältä.

Finanssivalvonta pidättäytyy vuonna 2021 valvontatoimenpiteistä, jos listayhtiö ei julkista 1.1.2020 tai sen jälkeen alkavilta tilikausilta tilinpäätöstä ja toimintakertomusta ESEF-muotoisena.

Lisätietoja antavat

  • Tiina Visakorpi, toimistopäällikkö, tiina.visakorpi(at)finanssivalvonta.fi
  • Riitta Pelkonen, IFRS-tilinpäätösasiantuntija, riitta.pelkonen(at)finanssivalvonta.fi

1 ESEF – European Single Electronic Format, listayhtiöiden sähköinen tilinpäätösraportointi.