Verkkouutinen 7.6.2019 – 5/2019

Vakuutusedustajarekisterin tietojen päivittymisessä merkittäviä viiveitä

Vakuutusten tarjoamisesta annettu laki (234/2018) astui voimaan 1.10.2018 ja velvoitti vakuutusedustajia täydentämään tietojaan Vakuutusedustajarekisterissä siirtymäajan 1.10.2018–23.2.2019 kuluessa. Finanssivalvonnan ylläpitämään rekisterijärjestelmään tehtiin ennen lain voimaantuloa mittavia muutoksia, joihin liittyvät käyttöönoton ongelmat ovat aiheuttaneet viiveitä tietojen päivittymiseen sekä osin virheellisiä maksuja siirtymäajan puitteissa tehdyistä muutoksista.

Viivästyneet hakemukset käsitellään nyt saapumisjärjestyksessä. Lain muutoksesta johtuneista muutosilmoituksista ei peritä maksuja ja jo perityt palautetaan.

Finanssivalvonta pahoittelee rekisterijärjestelmän ongelmista aiheutuneita häiriöitä ja vakuutusedustajille aiheutunutta lisätyötä.

Muutoksista veloitetut maksut

Merkittävä yksittäinen rekisterin ongelma liittyy muutoksista veloitettaviin maksuihin, joista luovuttiin välittömästi virheen huomaamisen jälkeen. Normaalisti muutoksista veloitetaan maksu, mutta sitä ei näiden muutosten osalta peritä rekisteriongelmien vuoksi. Finanssivalvonta ei myöskään peri maksujen jäädyttämisen jälkeen saapuneista siirtymäajan muutoksista maksuja.  

Vakuutusedustajien yhdenmukaisen kohtelun takaamiseksi Finanssivalvonta palauttaa jo vastaanotetut maksut, jotka aiheutuivat siirtymäajan muutoksista. Maksujen palauttamisen osalta Finanssivalvonta ottaa yhteyttä niihin vakuutusedustajiin, joita palautus koskee.

Viivästynyt tietojen päivittyminen

Rekisterijärjestelmään liittyvistä ongelmista johtuen siirtymäajan muutosten käsittely on viivästynyt erityisesti oikeushenkilömuotoisten toimijoiden osalta. Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä ja vakuutusedustajat saavat tiedon muutosten hyväksymisestä tai mahdollisista täydennyspyynnöistä sähköpostitse. Täydennyspyynnöt voivat koskea toimitettavia liitteitä tai muutosten tekemistä uudelleen korjatussa järjestelmässä niissä tapauksissa, joissa aiemmin tehdyt ilmoitukset ovat merkittäviltä osin puutteellisia.

Uudet ilmoitukset käsitellään normaalisti. Mikäli järjestelmässä tehty päivittymätön muutos liittyy vakuutuksenantajan vaihtumiseen tai uuden vakuutuksenantajan lisäämiseen, voi vakuutusasiamies tarvittaessa lähettää kiirehtimispyynnön osoitteeseen vakuutusedustajat(a)finanssivalvonta.fi.

Uuden vakuutusedustajarekisterin rakentaminen suunnitteilla

Tällä hetkellä käytössä olevaan rekisterijärjestelmään on havaittujen ongelmien perusteella tehty useita käytettävyyttä helpottavia parannuksia. Nykyinen rekisterijärjestelmä ei kuitenkaan vastaa vakuutusten tarjoamisesta annetun lain mukanaan tuomia tarpeita. Siksi kokonaan uuden rekisterijärjestelmän toteuttaminen on suunniteltu toteuttavaksi osana käynnissä olevaa Finanssivalvonnan sähköisen asioinnin kokonaisuudistusta.

Lisätiedot ja yhteydenotot

  • Maarit Lensu, markkinavalvoja, puhelin 09 183 5558
  • Antti Lampinen, markkinavalvoja, puhelin 09 183 5518
  • Armida Rantanen, avustava lakimies,  puhelin  09 183 5532