Verkkouutinen 28.2.2017 – 5/2017

Selvitys henkivakuutusyhtiöiden kohtuusperiaatteen toteutumisesta vuonna 2015: yhtiöiden myöntämät asiakashyvitykset pysyneet melko vakaina

Finanssivalvonnan julkaiseman kohtuusperiaateselvityksen mukaan kohtuusperiaate on henkivakuutusyhtiöissä toteutunut melko hyvin, vaikka yhtiöiden asiakashyvityspolitiikat vaihtelevat paljonkin. Yhtiöt myös noudattivat vahvistamiaan lisäetujen jakoperiaatteita. Asiakashyvitykset ovat pysyneet melko vakaina viimeiset vuodet, joskin viime vuosien aikana ne ovat laskeneet korkomarkkinoiden laskun myötä. Korkotason lasku ei kuitenkaan näy täysimääräisesti asiakashyvityksissä. Asiakashyvitykset ovat keskimäärin ylittäneet sekä kuluttajahintojen muutoksen että markkinoilta saatavan korkotuoton.

Kohtuusperiaatteella tarkoitetaan sitä, miten yhtiö jakaa ylijäämän yhtäältä asiakkaiden ja toisaalta asiakkaiden ja yhtiön omistajien kesken. Kohtuusperiaate edellyttää myös jatkuvuusperiaatteen toteutumista, eli yhtiön tulee pyrkiä turvaamaan asiakkailleen lisäetujen tason jatkuvuus. Sama vaatimus ei koske osinkoja ja takuupääoman korkoja. Kohtuusperiaatetavoitteiden määrittely pohjautuu vakuutusyhtiölain säännöksiin.

Finanssivalvonta kerää henkivakuutusyhtiöiltä vuosittain vakuutuksia koskevaa tilastoaineistoa, jota käytetään selvityksessä kohtuusperiaatteen toteutumisesta. Selvityksessä vertaillaan yhtiöiden verkkosivuillaan julkaisemia lisäetujen jakamista koskevia tavoitteita sekä selvityksiä näiden tavoitteiden toteutumisesta.

Uusimmassa selvityksessä on analysoitu myös eräitä eriytettyjä vakuutuskantoja ja näitä vastaavia sijoituksia. Yleisesti voidaan todeta, että vakuutuskantojen ja näitä kattavien sijoitusten eriyttäminen on kohtuusperiaatteen mukaista, koska tällöin voidaan tarkemmin ottaa huomioon vakuutusten tuottaman ylijäämän määrä ja muodostumistapa.

Selvityksessä on ruotsinkielinen yhteenveto.

Lisätietoja antaa

johtava matemaatikko Jari Niittuinperä, puhelin 010 831 5517

Liitteet