Verkkouutinen 29.1.2016 – 3/2016

Anneli Tuominen ESMAn varapuheenjohtajaksi

​Finanssivalvonnan johtaja Anneli Tuominen on nimitetty Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) varapuheenjohtajaksi, joka valitaan ESMAn hallintoneuvoston äänivaltaisten jäsenten joukosta. Toimikausi alkaa heti ja se kestää 2,5 vuotta. Tuominen seuraa tehtävässä Portugalin arvopaperikomission puheenjohtajaa Carlos Tavaresta. 

Anneli Tuominen arvostaa saamaansa luottamusta. –ESMAlla on tärkeä rooli sijoittajansuojan edistämisessä sekä eurooppalaisten pääomamarkkinoiden kehittämisessä ja niiden valvonnan yhdenmukaistamisessa. Haluan osaltani olla tukemassa tätä työtä, hän sanoo. 

Tuominen on ESMAn hallintoneuvoston jäsen ja hän on aiemmin toiminut muun muassa kaksi kautta ESMAn Financial Innovation Standing Committeen puheenjohtajana.

Katso myös

Lisätietoja antaa

Johtaja Anneli Tuominen, puhelin 010 831 5300.