Verkkouutinen 20.2.2015 – 3/2015

Finanssivalvonta hakee muutosta Helsingin hallinto-oikeuden päätökseen

Finanssivalvonta hakee muutosta Helsingin hallinto-oikeuden 21.1.2015 tekemään päätökseen, joka koskee valmistelun asiakirjajulkisuutta. Finanssivalvonta katsoo, että listalleottoesitteen hyväksymiseen liittyvät Finanssivalvonnan laatimat asiakirjat samoin kuin kansainvälisten tilinpäätösstandardien noudattamisen valvontaan liittyvät asiakirjat ovat viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24.1 §:n 15 kohdan nojalla salassa pidettäviä.

Vain lopullinen listalleottoesite on julkinen, eivät esitetarkastusprosessin välivaiheet. Sijoittajien luottamus markkinoilla olevien tietojen oikeellisuuteen toteutuu parhaiten, kun markkinoilla on saatavilla vain lopullinen esite, jonka nojalla sijoittajat tekevät päätöksensä. Lopulliseen esitteeseen sisältymättömät tiedot voisivat olla omiaan johtamaan sijoittajia harhaan.

Finanssivalvonta voi edellyttää virheellisen tilinpäätöksen oikaisemista. Tällainen oikaisukehotus on aina julkinen. Sen sijaan, jos markkinoilla olisi saatavilla kirjeenvaihtoa tilinpäätöskysymyksistä, jotka eivät kokonaisuutena arvioiden lopulta ole olennaisia oikean ja riittävän kuvan saamiseksi yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta, nämä tiedot voisivat lisätä epätietoisuutta tilinpäätösten sisällöstä tai laadusta ja johtaa sijoittajia harhaan.

Lisätietoja antaa

Sonja Lohse, yksikönpäällikkö, puhelin 010 831 5311

Liite

Valitus Helsingin hallinto-oikeuden antamasta asiakirjajulkisuutta koskevasta päätöksestä