Verkkouutinen 22.5.2014 – 8/2014

Finanssivalvonta selvitti sijoituskorien asiakasmateriaalin laatua – sijoituskorien vertailu vaikeaa annettujen tietojen pohjalta

Finanssivalvonta selvitti keväällä 2014 sijoitussidonnaisiin säästöhenkivakuutuksiin, eläkevakuutuksiin ja kapitalisaatiosopimuksiin liitettävien sijoituskorien asiakasmateriaalin laatua. Havainnoista on laadittu yhteenveto, jonka tarkoituksena on auttaa yhtiöitä kehittämään informaatiota ja valmistautumaan vuonna 2016 voimaan tulevaan vähittäissijoitustuotteista annettavaa informaatiota koskevaan uuteen sääntelyyn (ns. PRIIP-sääntely).

Tekemänsä selvityksen perusteella Finanssivalvonta katsoo, että sijoituskorien asiakasmateriaalin pohjalta asiakkaan on vaikea vertailla sijoituskoreja keskenään tai vertailla sijoituskorien ominaisuuksia sijoitusrahastojen ominaisuuksiin.

Finanssivalvonnan näkemyksen mukaan asiakkaan olisi saatava sijoituskorien asiakasmateriaalista selkeästi tieto tuotteen juridisesta luonteesta, sijoituspolitiikasta, riskeistä ja kuluista. Useimmat vakuutusyhtiöt kertovat edellä mainituista ominaisuuksista asiakasmateriaalissaan, mutta tiedot on usein sijoitettu moniin eri dokumentteihin tai ne ovat hyvin yleisluontoisia.

Sijoitusrahastoja koskeva sääntely edellyttää, että rahastoyhtiöt laativat rahastoesitteen sekä tiiviin ja selkeän sijoitusrahaston keskeisimmät ominaisuudet esittävän avaintietoesitteen. Nämä vaatimukset eivät koske sijoituskoreja, vaan niitä koskee tällä hetkellä vakuutussopimuslain mukainen tiedonantovelvollisuus.

Sijoituskori on vakuutusyhtiön omistama sijoituskokonaisuus, jonka arvonkehitykseen sijoitussidonnaisen vakuutuksen arvo voidaan sitoa. Sijoituskorit ovat asiakkaan näkökulmasta sijoitusrahastojen tai indeksilainojen kaltaisia sijoitustuotteita.

Lisätietoja antavat

  • markkinavalvoja Antti Lampinen, puhelin 010 831 5518, ja
  • lakimies Merja Junnonen, puhelin 010 831 5554.

Liite

Selvitys sijoituskorien asiakasmateriaalin laadusta