Valvottavatiedote 31.5.2024 – 40/2024

Teema-arvio: Työeläkevakuutusyhtiöiden tulee tunnistaa ja ehkäistä eturistiriidat

Finanssivalvonta on tehnyt eturistiriitojen tunnistamista ja ehkäisemistä koskevan teema-arvion, joka koski kaikkia neljää työeläkevakuutusyhtiötä. Vaatimus eturistiriitatilanteiden tunnistamiseen ja ehkäisemiseen perustuu työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain (354/1997) sääntelyyn sekä Finanssivalvonnan määräyksiin ja ohjeisiin nro 2/2017.

Tarkastelussa toimintaperiaatteet ja niiden noudattaminen

Teema-arvion tavoitteena oli selvittää, miten työeläkevakuutusyhtiöt noudattavat olemassa olevaa sääntelyä eturistiriitojen huomioimisessa työeläkevakuutusyhtiön toiminnassa. Tältä osin tarkasteltiin yhtiöiden eturistiriitoja koskevia toimintaperiaatteita ja niiden asianmukaisuutta sekä sitä, miten yhtiöt noudattavat periaatteita käytännössä.

Dokumentaatiot ja käytännöt täyttävät pääosin sääntelyn edellytykset

Teema-arviossa saatujen tietojen perusteella työeläkevakuutusyhtiöt pääasiallisesti noudattavat voimassa olevaa sääntelyä, Finanssivalvonta havaitsi vain yksittäisiä puutteita.

Yhtiöillä on TVYL 10 d §:n mukaisesti hallituksen hyväksymät kirjalliset toimintaperiaatteet eturistiriitojen tunnistamisessa ja ehkäisemisessä noudatettavista menettelytavoista. Kaikissa yhtiöissä on myös mm. tunnistettu keskeiset eturistiriitatilanteet ja ne pyritään asianmukaisesti ensisijaisesti ja pääsääntöisesti välttämään tai estämään.

Finanssivalvonta muistuttaa, että työeläkevakuutusyhtiön hallituksen tulee varmistua siitä, että eturistiriitatilanteita koskeva dokumentaatio ja käytännöt huomioidaan yhtiössä sääntelyn ja ohjeistuksen edellyttämillä tavoilla. Hallintojärjestelmää ja toimintaperiaatteita tulee myös arvioida riittävän usein, jotta ne pystytään pitämään ajan tasalla yhtiön toiminnan tai toimintaympäristön mahdollisten muutosten mukaisesti.

Lisätietoja antaa

Hanna Tossavainen, johtava juristi, puhelin 09 183 5217 tai hanna.tossavainen(at)finanssivalvonta.fi