Valvottavatiedote 1.7.2024 – 46/2024

Määräysten ja ohjeiden 1/2011 Vakuutusmarkkinoilla toimivan yhteisön konekielisten valvontatietojen toimittaminen muuttaminen

Finanssivalvonta on tehnyt määräyksiin ja ohjeisiin 1/2011 Vakuutusmarkkinoilla toimivan yhteisön konekielisten valvontatietojen toimittaminen Finanssivalvonnan uuden valvottavien taloudellisen tilan ja riskien raportointijärjestelmän käyttöönoton vaatimat muutokset valvontatietojen toimittamiseen. Muutos koskee seuraavia vuonna 2024 uuteen raportointijärjestelmään siirtyviä kansallisia tiedonkeruita:

Vuosittaiset tiedonkeruut

 • VA Tuloslaskelma- ja tasetaulukot
 • VB Tilinpäätöksen liitetaulukot
 • VE Vastuuvelka
 • VK Selvitys henkivakuutusyhtiön vakuutustoiminnasta
 • VL Kysely eläkekassoille ja -säätiöille
 • VM Vakuutusyhtiön ja ulkomaisen ETA-vakuutusyhtiön sivuliikkeen tilastotiedot
 • VN Liikennevakuutuksen tilastotutkimus
 • VP Tutkimus työeläkevakuutusyhtiön vakuutusliikkeestä
 • KA Sairauskassojen tuloslaskelma ja tase
 • KB Työttömyyskassojen tuloslaskelma ja tase
 • VQ Vakuutusmeklarin liiketoimintakertomuksen liitetauluko
 • VT Potilasvakuutuksen tilastotutkimus

Puolivuosittainen tiedonkeruu

 • VO Eläkevakuutuksen puolivuositiedot

Neljännesvuosittaiset tiedonkeruut

 • VC Tunnuslukutaulukot
 • VD Vakavaraisuus
 • VF Vastuuvelka
 • VG Vakuutuslaitosten sijoitukset
 • VS Eläkelaitosten vakavaraisuusrajan laskeminen ja sijoitusten hajauttaminen

Lisäksi muutos koskee jo 31.12.2023 uuteen raportointijärjestelmään siirtynyttä VJ- tiedonkeruuta.

Uuden raportointijärjestelmän käyttöönoton vaatimien muutosten lisäksi tässä yhteydessä on poistettu VF, VN ja VJ (siirtyi jo 31.12.2023 uuteen järjestelmään) tiedonkeruilta tarpeettomaksi käynyttä tietoa ja yksinkertaistettu tiedonkeruiden rakennetta. VO-tiedonkeruuseen tehdään 1.5.2024 voimaan tulevan lisäeläkekassoja ja lisäeläkesäätiöitä koskevan katesäännöstön muutosten johdosta vähäisiä luonteeltaan teknisiä muutoksia. Tiedonkeruiden täyttöohjeita on päivitetty muutoksia vastaavasti. Lisäksi on täsmennetty VE04 lomakkeen täyttöohjetta. Muutokset on esitetty tarkemmin liitteissä.

Määräysten ja ohjeiden muutosten voimaantulo

Määräykset ja ohjeet tulevat voimaan vuosittain ja puolivuosittain toimitettavien tiedonkeruiden osalta 31.12.2024 ja neljännesvuosittain toimitettavien tiedonkeruiden osalta 30.9.2024.

Lisätietoja antaa

Newreportingsystem(at)finanssivalvonta.fi (raportoinnin tekniset kysymykset)

Liitteet