Valvottavatiedote 15.11.2023 – 66/2023

Työttömyyskassojen sijoitussuunnitelmissa korjattavaa

Finanssivalvonnan näkemyksen mukaan työttömyyskassan hallituksen tulee sijoitussuunnitelmaa käsitellessään saada riittävän kattava käsitys siitä, mitä kassan sijoittamisen periaatteet ja strategia käytännössä tarkoittavat ja mitä kassan sijoitustoiminnalta voi odottaa. Työttömyyskassan hallitukselle on synnyttävä riittävä käsitys talouden kehityksen mahdollisista poluista samoin kuin niihin liittyvistä riskeistä ja mahdollisuuksista. Työttömyyskassan tulee pohtia, miten se säilyttää tavoittelemansa tasoitusrahaston myös haastavissa olosuhteissa ja milloin rahastoastetavoitteen pitää joustaa.

Työttömyyskassalain 23 a §:n nojalla työttömyyskassan hallituksen on laadittava työttömyyskassalle sen varojen sijoittamista koskeva sijoitussuunnitelma, jonka tulee olla työttömyyskassan laatuun ja laajuuteen nähden riittävä. Tarkemmat määräykset sijoitussuunnitelmasta antaa Finanssivalvonta.

Finanssivalvonta kävi läpi vuonna 2024 toiminnassa olevien työttömyyskassojen vuodelle 2023 laaditut sijoitussuunnitelmat osana työttömyyskassojen valvontaa. Tarkoituksena oli selvittää sijoitussuunnitelmien laatua ja sitä, miten suunnitelmat täyttävät Finanssivalvonnan työttömyyskassoja koskevien määräysten ja ohjeiden (3/2021) luvun 9 edellytykset.

Sijoitussuunnitelmien laatu vaihtelee

Osa sijoitussuunnitelmista täyttää niille asetetut edellytykset hyvin ja antaa selkeän käsityksen kassan tavoitteista.

Selvityksen perusteella merkittävimmät puutteet olivat seuraavat:

  • Kaikkia määräys- ja ohjekokoelmassa nimettyjä edellytyksiä ei ole käsitelty sijoitussuunnitelmassa.
  • Sijoitussuunnitelmassa on toistettu määräys- ja ohjekokoelmassa nimettyjä edellytyksiä ilman, että niille olisi määritelty kassan toiminnassa merkityksellistä sisältöä.
  • Sijoitussuunnitelmassa käytettyjen termien tai toimintojen sisältöä tai merkitystä kassalle ei ole määritelty.
  • Sijoitustoiminnan yleisiä tavoitteita ja strategioita ja toisaalta seuraavan vuoden sijoitusstrategiaa ei ole käsitelty erillisinä.

Yksittäisistä havainnoista vakavimpana voidaan pitää sitä, jos tasoitusrahastolle ei ole määritelty selkeää tavoitetasoa tai rahaston riittävyydelle ei ole tehty riskiarviota. Tämä sisältää kasvaneen riskin siitä, ettei kassa tunnista milloin se on jäämässä tavoitteistaan ja samalla riski päätöksenteon hidastumiselle tavoitteet vaarantavalla tavalla kasvaa.

Yksittäisten kassojen osalta havaintoihin palataan myöhemmin osana valvontaa.

Lisätietoja antaa

Tea Holmström, vanhempi valvoja, puhelin 09 183 5563 tai tea.holmstrom(at)finanssivalvonta.fi