Valvottavatiedote 27.3.2023 – 20/2023

Muutoksia määräyksiin ja ohjeisiin sijoitusrahastotoiminnan järjestämisestä ja menettelytavoista sekä vaihtoehtorahastojen hoitajista

Finanssivalvonta on tehnyt muutoksia määräyksiin ja ohjeisiin 3/2011 Sijoitusrahastotoiminnan järjestäminen ja menettelytavat sekä 4/2014 Vaihtoehtorahaston hoitajat. Muutoksilla määräyksiin ja ohjeisiin päivitetään viittaukset päivitettyihin Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) ohjeisiin koskien rahamarkkinarahastoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1131 (rahamarkkinarahastoasetus) 28 artiklan mukaisia stressitestiskenaarioita.

Kyseessä on ESMA:n ohjeiden vuosittainen päivitys. Rahamarkkinarahastoasetuksen 28 artiklan 7 kohdan mukaisesti ohjeet saatetaan ajan tasalle vähintään kerran vuodessa, ja niissä otetaan huomioon uusimmat markkinamuutokset. Uusin päivitetty ohje on "Rahamarkkinarahastoasetuksen mukaisia stressitestiskenaarioita koskevat ohjeet" (ESMA50-164-6583).

Määräyksissä ja ohjeissaan Finanssivalvonta suosittaa, että ohjeiden soveltamisalaan kuuluvat yhteisöt noudattavat ESMA:n ohjeita.

Muutosten voimaantulo

Määräyksiin ja ohjeisiin tehdyt muutokset tulevat voimaan 27.3.2023.

Lisätietoja antaa

Tiina Heinonen, markkinavalvoja, puhelin 09 183 5038 tai tiina.heinonen(at)finanssivalvonta.fi

Liitteet