Valvottavatiedote 17.7.2023 – 43/2023

Muutoksia määräyksiin ja ohjeisiin 2/2023: Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen – soveltamisala koskee 1.9.2023 alkaen myös eräitä luotonantajia ja luotonvälittäjiä

Finanssivalvonta on tehnyt muutoksia määräyksiin ja ohjeisiin 2/2023: Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen. Muutokset liittyvät 1.7.2023 voimaan tulleeseen lakiin eräiden luotonantajien ja luotonvälittäjien rekisteröinnistä (186/2023), jonka myötä lain soveltamisalaan kuuluvat elinkeinonharjoittajat siirtyivät Finanssivalvonnan valvottaviksi. Muutosten myötä määräysten ja ohjeiden soveltamisala koskee myös eräiden luotonantajien ja luotonvälittäjien rekisteröinnistä annetun lain soveltamisalaan kuuluvia elinkeinonharjoittajia.

Määräysten ja ohjeiden muutosten voimaantulo

Määräysten ja ohjeiden muutokset tulevat voimaan 1.9.2023.

Lisätietoja antavat

  • 28.7.2023 asti: Pekka Vasara, toimistopäällikkö, puhelin 09 183 5513 tai pekka.vasara(at)finanssivalvonta.fi
  • 28.7.2023 lähtien: Jonna Ekström, johtava juristi, puhelin 09 183 5531 tai jonna.ekstrom(at)finanssivalvonta.fi

Liite

Määräykset ja ohjeet 2/2023: Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen